นักลงทุนสัมพันธ์
กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: MC 9.55 THB
เปลี่ยนแปลง: 0.00 / 0.00%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 482,105.00 มูลค่า 4,598,917.75
วันก่อนหน้า 9.55 ราคาเปิด 9.50
ช่วงราคาระหว่างวัน 9.50 - 9.60 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 8.70 - 10.10
ปรับปรุงเมื่อ: 16 สิงหาคม 2565