นักลงทุนสัมพันธ์
กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: MC 11.30 THB
เปลี่ยนแปลง: -0.10 / -0.88%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 534,465.00 มูลค่า 6,015,008.20
วันก่อนหน้า 11.40 ราคาเปิด 11.40
ช่วงราคาระหว่างวัน 11.20 - 11.40 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 10.90 - 14.90
ปรับปรุงเมื่อ: 13 มิถุนายน 2567