นักลงทุนสัมพันธ์
กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: MC 13.50 THB
เปลี่ยนแปลง: 0.20 / 1.50%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,048,884.00 มูลค่า 55,068,590.00
วันก่อนหน้า 13.30 ราคาเปิด 13.30
ช่วงราคาระหว่างวัน 13.20 - 13.80 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 9.10 - 13.50
ปรับปรุงเมื่อ: 31 พฤษภาคม 2566