นักลงทุนสัมพันธ์
กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: MC 8.90 THB
เปลี่ยนแปลง: 0.00 / 0.00%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 396,547.00 มูลค่า 3,538,130.55
วันก่อนหน้า 8.90 ราคาเปิด 8.90
ช่วงราคาระหว่างวัน 8.85 - 9.00 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 8.80 - 12.40
ปรับปรุงเมื่อ: 03 สิงหาคม 2564