นักลงทุนสัมพันธ์
กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: MC 9.30 THB
เปลี่ยนแปลง: -0.10 / -1.06%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,204,526.00 มูลค่า 20,579,208.10
วันก่อนหน้า 9.40 ราคาเปิด 9.35
ช่วงราคาระหว่างวัน 9.30 - 9.45 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 8.80 - 12.40
ปรับปรุงเมื่อ: 21 ตุลาคม 2564