นักลงทุนสัมพันธ์
กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: MC 9.95 THB
เปลี่ยนแปลง: -0.05 / -0.50%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 554,246.00 มูลค่า 5,535,509.50
วันก่อนหน้า 10.00 ราคาเปิด 10.00
ช่วงราคาระหว่างวัน 9.95 - 10.10 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 8.70 - 10.40
ปรับปรุงเมื่อ: 02 ธันวาคม 2565