นักลงทุนสัมพันธ์
กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: MC 13.40 THB
เปลี่ยนแปลง: -0.10 / -0.74%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,100,235.00 มูลค่า 27,942,177.30
วันก่อนหน้า 13.50 ราคาเปิด 13.50
ช่วงราคาระหว่างวัน 13.10 - 13.50 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 9.65 - 14.20
ปรับปรุงเมื่อ: 27 กันยายน 2566