ร่วมงานกับเรา

วิธีการสมัคร

 1. สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งเตรียมเอกสารประกอบการสมัครงาน ดังนี้
  • ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
  • ประวัติโดยย่อ
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบรับรองการศึกษา
  • หนังสือรับรองการทำงาน หรือ สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด
  • เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)
 2. อีเมล์
  • สามารถส่งประวัติสำหรับการสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน โดยส่งรายละเอียดมาที่
   อีเมล์ : mc_hr@mcgroupnet.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ :

MC Design Center

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 สุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2117-9999 ต่อ 4141 (คุณโฟร์) , 7009 (คุณหญิง)
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 06-3810-1628
อีเมล์ : mc_hr@mcgroupnet.com

Responsibilities:

 • Create CRM strategies and drive to results.
 • Responsible for all reporting & data analysis for customer centric metric including business performance metrics.
 • Communication plan with target segmentation.
 • Help answer business questions by using customer transaction data
 • Educate CRM and CMG team to understand and utilize customer insight which will be able to maximize customer lifetime value with great experience
 • Bring customer insight and recommend to team to develop Data – Driven Customer campaign to ensure that CRM plan was developed to reach right target with right offer and experience (One off campaign and Customer journey)

คุณสมบัติ:

 • Bachelor’s degree or higher in Statistics, Science, Business Administration, or related field
 • At least 3-5 years working experiences in Business Intelligence, CRM, Business Analytics or related fields
 • Experience in Retail Marketing/Apparel industry is preferable
 • Experience with Tableau will be advantage
 • Good command in written and verbal communication
 • Strong analytical and problem-solving skill plus logical thinking
 • Good team player & collaborative
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • Identify strategies, implement SEO, and manage website rankings.
 • Conduct ongoing keyword research, including the discovery and expansion of keyword opportunities
 • Optimize on-page and off-page SEO (ex. page titles, meta descriptions, meta tag, blacking, page speed, technical issue)
 • Collaborate with web developers to improve website structure in order to align with SEO strategies.
 • Investigate and implement recommendations for improved customer experiences in order to boost conversion rates.
 • Use proprietary tools to perform frequent data manipulation and interpretation exercises.
 • Develop and implement link/ backlinks building strategy.
 • Build functional and easy-to-use websites, Maintain, configure, and troubleshoot servers

คุณสมบัติ:

 • Bachelor's or master’s degree in Computer Engineering, Computer Sciences, Information System, or related field.
 • At least 3 years of experience in SEO Specialist with knowledge of development process.
 • Working knowledge of PHP, OOP, HTML, JavaScript, jQuery, XML and CSS
 • In-depth experience with website analytics tools (ex. GTM, GA, GSC, etc.)
 • Experience in Magento2 is a plus.
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • Draft, review, and revise a variety of business contracts, agreements, agreements, and other legal instruments both in Thai and English
 • Provide legal advice and support on a wide range of legal activities with respect to legal and commercial matters
 • Conduct the researches and the reports on legal matters with minimal supervision
 • To secure compliance of business operations with relevant laws and regulations
 • Liaise, coordinate, and handle related matters with the Government agencies and relevant internal/external parties
 • Maintain and protect the Intellectual Property affairs of the company
 • Conduct the employee investigation and assist internal/external parties during all phrases of the litigation process
 • Conduct and assist with the management and development of professional development plant with team members
 • Any other duties as required or assigned by Supervisor

คุณสมบัติ:

 • Bachelor's degree in Law or higher
 • 7 years of legal work experience in corporate
 • Hold a Lawyer's license
 • Hold a Notarial Services Attorney's license
 • Ability to draft and review agreement/contract in both English and Thai
 • Ability to deliver high-quality work under deadlines
 • Ability to multitask and work under pressure
 • Ability to supervise more junior members of the team
 • Excellent written and oral communication skills in English (TOEIC score 700 up)
 • Good command in computer skills
 • Solid knowledge of Business Law, PDPA, and Intellectual Property Law is a plus
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • Prepare documents File a plea in a court of competent jurisdiction. and represent the company in the court proceedings and the executing class about civil, criminal and other cases
 • Drafting and reviewing business contracts and various types of legal documents
 • Research and report on various issues. Legal
 • Conduct an employee disciplinary investigation
 • Consulting and supporting the legal work of various types of companies. both in terms of law and business
 • Supervise the operations of the company to be in compliance with various laws and regulations. Related
 • Contact, coordinate and performing various tasks related with government agencies, courts and outsiders
 • Supervise the intellectual property of the company
 • Any other team members

คุณสมบัติ:

 • Bachelor’s degree in Law or higher
 • Experience working in law in private companies, lawyers, litigation in court. and execution for at least 2 - 3 years
 • Hold a Lawyer’s license
 • Ability to draft and review agreement/contract
 • Ability to do quality work and deliver the work as scheduled
 • Ability to manage multiple tasks at once and work well under pressure
 • Able to travel to work in other provinces
 • Experience in intellectual property infringement litigation will be given special consideration
 • Good command in computer skills
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • บึนทึกรายการซื้อ-ขายทรัพย์สิน และจัดทำข้อมูลรวมถึงจัดพิมพ์รหัสทรัพย์สิน
 • บันทึกรายการโอนย้ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
 • คำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประจำเดือนและประมาณการคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี
 • กระทบยอดทะเบียนทรัพย์สินกับบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของสาขาที่มีการเปิดใหม่รวมถึงงานระหว่างก่อสร้าง
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ:

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, สาขาการบัญชีต้นทุน, สาขาการบัญชีตรวจสอบ
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี หรือมีประสบการณ์ทางด้านการดูแลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
 • มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบัญชีทั่วไปรวมถึงการใช้โปรแกรมบัญชี SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทน มีมุษย์สัมพันธ์ที่ดี รับผิดชอบตั้งใจทำงานที่มอบหมายให้เป็นอย่างดี
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • Create block pattern to standardize the product fit.
 • Measure garment sample and evaluate the size spec accuracy.
 • Attend fitting section and do the fitting comment, provide suggestion to factory for improve the fit & workmanship, nicely.
 • Create size spec sheet and provide full size grading for production.
 • Ensure fit comment delivery can hit weekly development milestone from each supplier.
 • Conduct garment testing: under company standard requirement.
 • Find solution to the problem of quality issue.

คุณสมบัติ:

 • Minimum bachelor’s degree, any field.
 • Minimum 7 - 10 years of work experience in pattern making under buying apparel brand.
 • Strong skills in dealing with oversea suppliers for development, in scope of garment fitting, workmanship, raw material selection, and any quality issue.
 • Able sew clothes and can recommend sewing techniques to the suppliers.
 • Practical knowledge of a variety of computer software applications in excel, word processing , spreadsheets, database, and presentation software (MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • Able to communicate in English or Mandarin is a plus.
 • Must be detail-oriented, able to multitask, and punctual in meeting deadlines.
 • Flexible, confident, and positive disposition with a good sense of responsibility and accountability.
 • Team player and able to work under pressure with deadlines.
 • Willing and able to travel.
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • Overall merchandising, collaborate with vendors, sourcing team and product development team to ensure on-time shipment and product launches
 • Present ideas to develop new products with product design, sourcing, buyer and business teams
 • Negotiate cost, lead-time, flexible inventory plans with vendors and suppliers
 • Monitored garment orders to meet time and quality requirements
 • Inspected garment productions

คุณสมบัติ:

 • Bachelor's degree in fashion design, BA or other related
 • Strong negotiation and influencing skills
 • Good command in English and computer skills
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • To ensure the brands identity and highest standard of in-store presentation are achieved consistently and creatively,
 • Implement and create the looks of the store as per the Brand calendar i.e. new launches, sales/promotions, marketing activation, renovation/revamping etc.
 • To conduct frequent store visit to ensure appropriate visual solutions are implemented and coordinate the cascade of brand VM guidelines in store and ensure brand integrity is maintained at all times
 • To design and supervise construction, installation and maintenance of the material (fixture and furniture ) as needed for brand events, pop-up stores.
 • To train and coach in-store sales staff and help to develop their understanding of merchandise presentation
 • To Source and buy props for the stores in a cost-efficient manner and always within budget.
 • To create brands catalog to support the sales for online.
 • To communicate with regional VM and MKT for in store artwork approval or other related artwork.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor's degree in design other related
 • Experience as a Visual Merchandiser
 • Minimum experience 2 years in fashion retails
 • Good with Adobe illustrator, Adobe Photoshop
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • Plan to manage the work schedule of the unit PC Substitute for each branch that takes leave, vacation or other leave
 • Manage the PC Substitution team smoothly and accurately
 • Check the work with the team, such as stock
 • Prepare various documents. related
 • Other duties as required or assigned

คุณสมบัติ:

 • Education: High Vocational - Bachelor's Degree
 • Experience 3 years in manage a PC sales team
 • Good personality with service mind
 • Good communication skills
สมัครงานตำแหน่งนี้
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

กรุณาดาวน์โหลดใบสมัครงาน (Application Form) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนทำการ สมัครงานออนไลน์