ร่วมงานกับเรา

วิธีการสมัคร

 1. สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งเตรียมเอกสารประกอบการสมัครงาน ดังนี้
  • ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
  • ประวัติโดยย่อ
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบรับรองการศึกษา
  • หนังสือรับรองการทำงาน หรือ สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด
  • เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)
 2. อีเมล์
  • สามารถส่งประวัติสำหรับการสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน โดยส่งรายละเอียดมาที่
   อีเมล์ : mc_hr@mcgroupnet.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ :

MC Design Center

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 สุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2117-9999 ต่อ 4141 (คุณโฟร์) , 7009 (คุณหญิง)
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 06-3810-1628
อีเมล์ : mc_hr@mcgroupnet.com

Responsibilities:

 • Manage sales & drive sales target, implement sales strategies to effectively achieve the desired company goals with policy and manage P&L
 • Development & improvement operations performance, sales achievement, productivity & efficiency.
 • Manage to resolution business process improvements working closely and collaboratively, cross functionally to measure to achieve sales target
 • Monitors and controls the effective implement of sales promotion activities.
 • Motivate the sales team to meet sales objectives by training and mentoring staff.
 • Create business strategies to attract new customers, expand store traffic, and enhance profitability.
 • Analyze market trend and customer experience.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor or Master’s Degree in Business Administration / Marketing or any related
 • At Least 5 years of operational and strategic business experience in retails business.
 • Strategic planning / sales management skill
 • Good organizational and leadership skill
 • Good command of spoken and written in English
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • Assist and support Head of Corporate Secretary in organizing Board of Directors meetings, Annual General Meetings (AGM) and other meetings as assigned
 • Coordinate with related function to prepare Board of Directors meeting or Sub-committee meeting materials
 • Prepare meeting agenda, documents and files and ensure their timely distribution
 • Set meeting schedules, arrange meeting venue and relevant facilities
 • Organize shareholder meetings and Board of Directors meetings, and prepare meeting minutes in compliance with laws and the Company’s Articles of Association, including follow-up of matters arising from meeting resolutions
 • Arrange for an orientation and provide information to newly appointed directors
 • Prepare all corporate information disclosures and related regulatory filings in accordance with laws and regulations.
 • Update and monitor changes in relevant laws and regulations.
 • Provide support for document and administrative tasks as assigned.
 • Take responsibility and perform tasks and duties as assigned.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor’s degree or higher in Laws, Business Administration or any related field.
 • Basic knowledge in law and regulations related to Public Company Limited, Company Act, Securities and Exchange Acts would be advantage.
 • Having work experience 2-3 years in the company/corporate secretary field will be considered in advance.
 • Good Administrative, Organizational, Interpersonal and Communication skills.
 • Proficient in MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • Research emerging trends across silhouette, fabric, trim and fit/styling in order to act as a key influencer in driving brand image to strengthen and maintain competitive positioning in consumer market and design product for commercial success.
 • Own and lead fitting sessions, from scheduling to prep, productive, collaborative and successful.
 • Partner cross-functionally across Design, Product Development, and Merchandising.
 • Self-manage and problem solve issues that arise where appropriate.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor's degree in Apparel Design or Apparel Production
 • Technical design knowledge + experience in apparel is a requirement.
 • General knowledge of entire apparel production process, product development, from conception to delivery, domestic and overseas, and how it relates to each department
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • Coding and debugging, editing source-code and maintaining operating systems (SDLC).
 • Designing and testing computer structures.
 • Profiling and analyzing algorithms.
 • Implementing build systems.
 • Providing tech support.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor's degree in Information Technology, Computer Science or related field
 • Analytical and problem solving skills
 • Java Script, .Net Core, C#, Angular, Node Js , Docker, CICD
 • Aptitude for learning new technology
 • Deadline driven
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • วางแผนการพัฒนาพนักงานขาย PC ร่วมกับหัวหน้างาน และฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการทำงาน โปรโมชั่น และการบริการ
 • จัดทำแผนการพัฒนา เพื่อรวบรวมแผนการพัฒนา และสื่อสารให้พนักงานขาย PC เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และทำงานอย่างมืออาชีพ
 • ออกแบบสื่อที่จะใช้ในการสื่อสาร โดยใช้ Photoshop, Illustrator, Canva, VDO และ Microsoft Office
 • วิเคราะห์ วัดผล ประเมินผล ตามหัวข้อที่จัดทำเพื่อพัฒนาแผนการสอนต่อไป

คุณสมบัติ:

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทัศนคติที่ดีต่อการขาย บุคลิกภาพดี
 • แก้ปัญหาได้เฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถใช้ Photoshop, Illustrator, Canva, Microsoft Office Microsoft Office และ social media applications.
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • Reproduce and draw designs for both exterior and interior decorations.
 • Model-drawing and estimating furniture prices.
 • Write virtually (Perspective) and 2-3 dimensions using Autocad, 3DMax and sketchup
 • Explore the job site and understand and know the details of the work process
 • Drawings for M&E system and prepare other report
 • Others assigned

คุณสมบัติ:

 • Bachelor's Degree in Interior Design or related field
 • Able to Program Auto Cad, 3D Max, Sketch up, Photoshop, Illustrator and MS.Office
 • Able to write work drawings for M&E system will be an advantage
 • Have a driver's license
 • High responsibility and can work under pressure
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • Install and configure computer hardware operating systems and applications
 • Monitor and maintain computer systems and networks, provide support, including procedural documentation and relevant reports
 • Set up new users’ accounts and profiles.
 • Daily operations in resolving technical challenges, both hardware and software related to Point of Sale (POS)

คุณสมบัติ:

 • Bachelor degree in Computer Engineer, Computer Sciences or any related fields
 • At least 2 years’ experience in General IT support or any related fields
 • Experience with below products would be an advantage:
 • LAN/WAN infrastructure - Routers, Switches - Wifi controllers - Wan Optimizer - VoIP solutions - IT Security Framework
 • Knowledge of MS Windows in an Active Directory domain environment
 • Basic network troubleshooting skills including TCP/IP, DHCP, DNS, CCTV, IP Phone
สมัครงานตำแหน่งนี้
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

กรุณาดาวน์โหลดใบสมัครงาน (Application Form) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนทำการ สมัครงานออนไลน์