ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา

วิธีการสมัคร

 1. สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งเตรียมเอกสารประกอบการสมัครงาน ดังนี้
  • ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
  • ประวัติโดยย่อ
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบรับรองการศึกษา
  • หนังสือรับรองการทำงาน หรือ สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด
  • เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)
 2. อีเมล์
  • สามารถส่งประวัติสำหรับการสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน โดยส่งรายละเอียดมาที่
   อีเมล์ : mc_hr@mcgroupnet.com

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • To ensure the brands identity and highest standard of in-store presentation are achieved consistently and creatively,
 • Implement and create the looks of the store as per the Brand calendar i.e., new launches, sales/promotions, marketing activation, renovation/revamping etc.
 • To conduct frequent store visit to ensure appropriate visual solutions are implemented and coordinate the cascade of brand VM guidelines in store and ensure brand integrity is always maintained.
 • To design and supervise construction, installation and maintenance of the material (fixture and furniture) as needed for brand events, pop-up stores.
 • To Source and buy props for the stores in a cost-efficient manner and always within budget.
 • To communicate with MKT for in store artwork approval or other related artwork.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor's degree in design other related
 • Direct experience in field visual merchandising 2 years in fashion retails
 • Good with Adobe illustrator, Adobe Photoshop or other visual design tools
 • Knowledge of current visual merchandising trends and best practices
สมัครงานตำแหน่งนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Check and supervise the operation of employees through CCTV cameras.
 • Report daily abnormalities found let the commander know and related agencies.
 • Check the condition of the CCTV system to be in good working condition at all times.
 • Give advice on how to improve the CCTV system to maintain the security system.
 • Assist in the department's paperwork such as preparing reports, adjusting stock.
 • Tasks assigned by supervisors.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor's degree in any field.
 • Able to work overtime.
 • Able to travel to other provinces.
 • Is observant and meticulous.
 • Have good wit.
 • Possess maturity and ability to solve immediate problems very well.
 • Honesty
 • Good use of MS Office and Media programs.
สมัครงานตำแหน่งนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Prepare and closing monthly financial report.
 • Coordinate with users for asking the fact of expenses.
 • Prepare all documents and coordinate with external audit.
 • Analysis financial statement.
 • Reconcile all GL account.
 • Filling all GL document.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor’s degree in accounting.
 • At least 1 - 2 years’ experience in general accounting. Experience in General Ledger (GL) is preferable.
 • Knowledge of general accounting procedures, relevant accounting software.
 • Service minded, self-driven and motivated.
สมัครงานตำแหน่งนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • งานด้านนิติกรรมสัญญา และจัดเตรียมเอกสารประเภทต่างๆ
 • งานด้านกฎหมายธุรกิจ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ปีที่ 3 – 4
 • สามารถฝึกงานในช่วงวันที่ 4/6/2567 - 31/7/2567 (2เดือน)
สมัครงานตำแหน่งนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • บริการลูกค้า แนะนำสินค้าในร้านและขายสินค้าออนไลน์
 • บริหารจัดการการขาย สินค้าขายดี ตรวจสอบ Stock สินค้า ให้มีสินค้าพร้อมขายเสมอ
 • ทำรายงานการขาย และยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ดูแลความสะอาดของร้าน จัดร้านตามแบบที่กำหนด
 • จัดการเงินหน้าร้าน นำเงินโอนเข้าบริษัทฯ ให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
 • บริหารจัดการการขาย สินค้าขายดี เติมStockสินค้า ให้มีสินค้าพร้อมขายเสมอ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายหรืองานด้านบริการอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเล่นสื่อโซเชียล ใช้สื่อโซเชียลได้
 • รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • บุคลิกภาพดี
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
สมัครงานตำแหน่งนี้
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

กรุณาดาวน์โหลดใบสมัครงาน (Application Form) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนทำการ สมัครงานออนไลน์

Line @ Mc Jeans Career
Line @ PC Mc Jeans Career