ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา

วิธีการสมัคร

 1. สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งเตรียมเอกสารประกอบการสมัครงาน ดังนี้
  • ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
  • ประวัติโดยย่อ
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบรับรองการศึกษา
  • หนังสือรับรองการทำงาน หรือ สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด
  • เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)
 2. อีเมล์
  • สามารถส่งประวัติสำหรับการสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน โดยส่งรายละเอียดมาที่
   อีเมล์ : mc_hr@mcgroupnet.com

Responsibilities:

 • Processing accounting receivables and incoming payments in compliance with financial policies and procedures.
 • Generate and send out invoices.
 • Follow up on, collect and allocate payments.
 • Carry out billing, collection and reporting activities according to specific deadlines.
 • Perform account reconciliations.
 • Monitor customer account details for non-payments, delayed payments and other irregularities.
 • Research and resolve payment discrepancies.
 • Investigate and resolve customer queries.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor's degree in Accounting or related field
 • Minimum 1 years experiences in Accounting receivable
 • Ability to complete projects timely and accurately
 • Proactive, Initiative, good analytical, interpersonal & communication skills
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • Assist Company Secretary in organizing Board of Directors meetings, Annual General meetings (AGM) and other meetings, preparing agendas and papers, taking minutes, communicating with board members and all company secretary matters.
 • Prepare all corporate information disclosures and related regulatory filings in accordance with laws and regulations.
 • Handle all corporate documents for SET, SEC and other government departments when required.
 • Update and monitor changes in relevant laws and regulations.
 • Provide support for document and administrative tasks as assigned.
 • Other duties as assigned.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor’s degree or higher in Laws, Business Administration or any related field.
 • Basic knowledge in law and regulations related to Public Company Limited, Company Act, Securities and Exchange Acts would be advantage.
 • Having work experience 3 years in the company/corporate secretary field will be considered in advance.
 • Good Communication Skill and Organizational, Interpersonal.
 • Proficient in MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • ขับรถส่ง/ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์สำหรับการขายหน้าร้านตามจุดขาย
 • ดูแลการเบิก-จ่ายอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับหน้าร้าน เช่น หลอดไฟ ถังดับเพลิง ฯ
 • ระบบไฟฟ้าของหน้าร้าน MC Jeans
 • ซ่อมบำรุงเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
 • ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย
 • ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
 • ขับกระบะและมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีประสบการณ์งานช่างไฟฟ้าและซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถวางแผนการทำงาน และมีพื้นฐานงานช่างระบบไฟฟ้า ฯลฯ
 • มีความรู้พื้นฐานและสามารถใช้งาน Microsoft Office (Excel, Word) เป็นอย่างดี
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • Implement IT security policies that follow regulatory compliances including ISO 27001.
 • Participate and facilitate audits and assessment activities to ensure compliance with information security requirements.
 • Identify, communicate, and manage current and emerging security threats with relevant stakeholders.
 • Manage end-to-end information security incidents with the assistance of incident management teams.
 • network usage to ensure compliance with security policies.
 • Perform analyses, investigate, and assess security alerts generated from the system.
 • Monitor Advance Malware Endpoint Protection Tools, IT Asset Inventory tools, IT Security patching tools to be up to date.
 • Work with IT team to perform tests and uncover network vulnerabilities, document security breaches and assess the damage they cause.
 • Provide security advice, troubleshoot and prevention as required.
 • Recommend security enhancements to management and IT team.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor's degree in computer science or related field.
 • Minimum 5 years of experience in IT security field.
 • Knowledge in Securities and ISO 27001.
 • Professional certificates such as CompTIA Security+ or similar would be an advantage.
 • Relevant industry certification is an advantage (ISO 27001, CISA, CISSP, CGEIT etc.)
 • Working knowledge in common IT/information security-related regulations or standards, especially ISO 27001 and PCI-DSS.
สมัครงานตำแหน่งนี้
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

กรุณาดาวน์โหลดใบสมัครงาน (Application Form) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนทำการ สมัครงานออนไลน์