ร่วมงานกับเรา

วิธีการสมัคร

 1. สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งเตรียมเอกสารประกอบการสมัครงาน ดังนี้
  • ประวัติโดยย่อ
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบรับรองการศึกษา
  • หนังสือรับรองการทำงาน หรือ สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด
  • เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)
 2. อีเมล์
  • สามารถส่งประวัติสำหรับการสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน โดยส่งรายละเอียดมาที่
   อีเมล์ : mc_hr@mcgroupnet.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ :

MC Design Center

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 สุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2117-9999 ต่อ 4141 (คุณโฟร์) , 7009 (คุณหญิง)
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 06-3810-1628
อีเมล์ : mc_hr@mcgroupnet.com

Responsibilities:

 • Developing long-term strategy and tactical plans for online channels.
 • Detailed plans will include well-supported perspective and actions around product assortment planning, customer acquisition & retention marketing, order fulfillment and logistics, and the overall digital shopping experience.
 • Managing the P&L for the online retail channels, delivering on short term and long-term plans, including delivered against budget.
 • Maximizing online sales performance through effective management and development of the team, ensuring the long-term strategy is at the heart of all decisions.
 • Ensuring exceptional customer service and journey from landing on the site, through to product delivery including click and collect from the brand’s extensive network.
 • Partnering with the marketing function to analyze marketing channels performance and provide guidance on future online investment.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor or master’s degree in marketing or related field.
 • Have experience of utilizing methods to improve online performance at the forefront of technological advancements and will immerse themselves in future options.
 • Ability to think strategically and innovatively while still being willing and able to get hands dirty in executing for results.
 • Ability to perform click through rate, conversion, spend and creative analysis to identify growth/optimization opportunities.
 • Strong independent decision-making, organizational, planning and problem-solving skills.
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • Create CRM strategies and drive to results.
 • Responsible for all reporting & data analysis for customer centric metric including business performance metrics.
 • Communication plan with target segmentation.
 • Help answer business questions by using customer transaction data.
 • Educate CRM and CMG team to understand and utilize customer insight which will be able to maximize customer lifetime value with great experience.
 • Bring customer insight and recommend to team to develop Data – Driven Customer campaign to ensure that CRM plan was developed to reach right target with right offer and experience (One off campaign and Customer journey).

คุณสมบัติ:

 • Bachelor’s degree or higher in Statistics, Science, Business Administration, or related field.
 • At least 3-5 years working experiences in Business Intelligence, CRM, Business Analytics or related fields.
 • Experience in Retail Marketing/Apparel industry is preferable.
 • Experience with Tableau will be advantage.
 • Good command in written and verbal communication.
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • Draft and/or review legal letters, contracts and agreements and monitor legal obligations under the agreements to ensure compliance, as requested.
 • Research and prepare legal opinions on various business matters.
 • Draft, amend, review and/or recommend modifications to the Telecommunication sector or related laws and regulations governing the Company.
 • Provide sound legal advice to the Company and make recommendations to the Management as necessary.
 • Advise on statutory compliances.
 • Drafting and reviewing commercial contracts in both Thai and English.
 • Negotiating legal terms, conditions of contracts and any other legal documentation, and advising on new business ventures and transaction matters.
 • Advising on legal issues/risks and providing legal support to business teams.
 • Coordinating with all internal departments and external counsels in Thailand and overseas.
 • Providing legal documents for government to operate in accordance with company policy.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor’s or master’s degree in Laws.
 • At least 5 years of experience in corporate legal work at a law firm and/or in a legal division.
 • Strong Thai and English proficiency skills, both verbal and written; should have ability to communicate legal issues/advice in a clear and concise manner.
 • Good knowledge of different types of contracts.
 • Ability to work well within the team.
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • Develops and maintains scalable data pipelines and help design/builds out API integrations to support continuing increases in data volume and complexity.
 • Implements processes and systems to monitor data quality, ensuring production data is always accurate and available for key stakeholders and business processes that depend on it.
 • Performs data analysis required to troubleshoot data related issues and assist in the resolution of data issues.
 • Utilize data platforms & tap into a vast amount of data generated to provide the insights into business metrics: customer acquisition, operational efficiency, operational risk, regulation, etc.
 • Preparing raw data for manipulation by BI & Data Scientists.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor’s degree or above in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology or related field.
 • Direct experience in big data analytics is a big plus. Business acumen, advertising tech. knowledge, understanding of cloud infrastructure are desired.
 • Skills in computer language (SQL, R, Python), Big data technologies (Hadoop, Spark).
 • Initiative, self-motivated, problem solver, Open-mindedness, curiosity to learn new technology and ambition to disrupt Tech. Industry.
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • Research emerging trends across silhouette, fabric, trim and fit/styling in order to act as a key influencer in driving brand image to strengthen and maintain competitive positioning in consumer market and design product for commercial success.
 • Own and lead fitting sessions, from scheduling to prep, productive, collaborative and successful.
 • Partner cross-functionally across Design, Product Development, and Merchandising.
 • Self-manage and problem solve issues that arise where appropriate.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor's degree in Apparel Design or Apparel Production.
 • Technical design knowledge + experience in apparel is a requirement.
 • General knowledge of entire apparel production process, product development, from conception to delivery, domestic and overseas, and how it relates to each department.
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • Provide oversight to turn-key source manufacturing.
 • Follow-up on material, testing results, and track finished goods production.
 • Collaborate with vendors, sourcing team and product development team to ensure on-time shipment and product launches.
 • Negotiate pricing and production time-frames with suppliers.
 • Negotiate cost, lead-time and flexible inventory plans with vendors and suppliers.
 • Monitor and analyse key commodities & currencies impacting average unit costs.

คุณสมบัติ:

 • Bachelors in business or fashion related field.
 • At least 3 years experience in the global sourcing field.
 • Strong product knowledge and expertise in the apparel industry.
 • Strong negotiation and influencing skills. Excellent interpersonal skills.
 • Good command in English. Knowledge of additional Asian languages would be beneficial.
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • Reproduce and draw designs for both exterior and interior decorations.
 • Model-drawing and estimating furniture prices.
 • Write virtually (Perspective) and 2-3 dimensions using Autocad, 3DMax and sketchup.
 • Explore the job site and understand and know the details of the work process.
 • Drawings for M&E system and prepare other report.
 • Others assigned.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor's Degree in Interior Design or related field.
 • Able to Program Auto Cad, 3D Max, Sketch up, Photoshop, Illustrator and MS.Office.
 • Able to write work drawings for M&E system will be an advantage.
 • Have a driver's license.
 • High responsibility and can work under pressure.
สมัครงานตำแหน่งนี้