ร่วมงานกับเรา

วิธีการสมัคร

 1. สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งเตรียมเอกสารประกอบการสมัครงาน ดังนี้
  • ประวัติโดยย่อ
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบรับรองการศึกษา
  • หนังสือรับรองการทำงาน หรือ สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด
  • เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)
 2. อีเมล์
  • สามารถส่งประวัติสำหรับการสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน โดยส่งรายละเอียดมาที่
   อีเมล์ : mc_hr@mcgroupnet.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ :

MC Design Center

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 สุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2117-9999 ต่อ 4141 (คุณโฟร์) , 4145 (คุณต้อม)
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 08-5824-1779, 06-3810-1628
อีเมล์ : mc_hr@mcgroupnet.com

Job Description:

 • Leading strategic role in the sales operations department.
 • Assists the sales department in driving sales growth strategies and drive solution selling capabilities throughout the organization.
 • Manage the sales activities of accounts located throughout direct reports sales territory.
 • Identifies, prioritizes, and manages to resolution business process improvements working closely and collaboratively, cross functionally with Senior Leaders across multiple divisions.
 • Challenge validate and input into the Market Strategy and monitor implementation.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor's degree in business administration, marketing or other related
 • Understanding and knowledge of company products.
 • At Least 5 years of operational and strategic business experience in retails business.
 • Proven track record of influential leadership skills
 • Industry-specific and global business experience preferred.
 • Very good command of spoken and written English, Chinese is a plus
สมัครงานตำแหน่งนี้

Job Description:

 • Maintaining and increasing sales of your company’s products
 • Reaching the targets and goals set for your area
 • Increasing business opportunities through various routes to market
 • Setting sales targets for individual reps and your team as a whole
 • Recruiting and training sales staff
 • Allocating areas to sales representatives
 • Monitoring your team’s performance and motivating them to reach targets
 • Collecting customer feedback and market research

คุณสมบัติ:

 • Bachelor's degree in business administration, marketing or other related
 • Excellent sales and negotiation skills
 • The ability to motivate and lead a team
 • Excellent communication and ‘people skills’
 • Good planning and organizational skills
 • Good IT, budget and report writing skills
สมัครงานตำแหน่งนี้

Job Description:

 • Initiate digital marketing strategy to generate both new customers and boost customer retention to meet the company’s target & KPIs
 • Work closely with related parties to develop effective online media buying plan to ensure KPI achievement as well as manage execution and budget allocation
 • Ensure real-time optimization including budget allocation across channels, platforms and countries in order to maximize spending efficiency
 • Explore new opportunities/new approaches to maximize marketing and media performances
 • Perform analysis and provide KPIs & ROI report, learning, suggestion for business decision and effective digital marketing performance
 • Responsible for all reporting & Analysis for customer centric metrics including business performance metrics
 • Perform research, analyze results & make recommendations on opportunities for improvement to business management & functional

คุณสมบัติ:

 • Bachelor's degree in Marketing or other related
 • Strong critical thinking, analytical and digital marketing skills with preferable ecommerce background
 • Experience in data analytics, performance marketing, online marketing, online media planning, buying & optimization
 • Understanding of measurement tools and implication for online marketing
 • In-depth knowledge of various social media platforms, best practices, and website analytics
 • Up-to-date on the latest trends and technologies in digital marketing
 • E-commerce background is a plus
สมัครงานตำแหน่งนี้

Job Description:

 • Build trust and maintain strong relationships by providing clear, accurate and confident communications.
 • Responsible for creating and delivering all investor relations materials, including earnings releases, investor conferences and investor roadshows and ensure proper disclosure in a timely manner.
 • Schedule, arrange and participate with senior management in industry and research analyst conferences, one on one meetings with investors and security analysts, conference calls with members of the financial community and roadshows to meet with targeted investors.
 • Provide feedback and insight to senior and operations management on investor sentiment and industry conditions and as to the expected reaction from the investment community from proposed transactions, corporate planning/budgeting and operating results.
 • Analyze reports and provide competitive intelligence to senior management and the Company’s Board of Directors on a regular basis on investor activities, stock performance, peer company comparisons and stock surveillance.
 • Organize Annual General Meetings (AGMs) and liaise with regulators and authorities, including the SEC and SET on regulatory compliance and company secretarial work.
 • Support CEO and CFO to conduct IR Strategy

คุณสมบัติ:

 • 2+ year experience investor relations in a listed company is a plus
 • Relationship-building skill in all stakeholders
 • Excellent written, verbal and presentable skills in both Thai and English
 • Bachelor's degree of higher in Finance/Accounting/Economics or related fields
 • Solid understanding of economic cycle, business valuation method.
 • Good knowledge of SEC/SET rules, regulations and requirements, the Public Company Act and Thai Corporate and commercial law
 • A proactive, professional and flexible approach to work
 • Hard-working, well-organized, detail-oriented and can work independently.
สมัครงานตำแหน่งนี้

Job Description:

 • Lead and manage the Software Development and IT teams to deliver software, infrastructure and architecture that meets the needs of users.
 • Implement mechanisms to monitor, manage and provide progress on all software development activities
 • Responsible for the maintenance and development of internal and external IT support systems
 • Create, implement and maintain a continuous improvement plan for software development and IT infrastructure
 • Reviewing and applying said best practices to establish architecture and frameworks consistent with and supportive of the Product Strategy
 • Identifying and implementing technology trends that will be able to support the future success of the business
 • To drive consistent standards and approaches throughout the development teams

คุณสมบัติ:

 • Bachelor's degree in Computer Science, Engineering or a related field
 • Proven experience as a Software Developer, Software Engineer or similar role
 • Familiarity with Agile development methodologies
 • Experience with software design and development in a test-driven environment
 • Knowledge of coding languages (e.g. C++,.Net, Java, JavaScript and MVC)
 • Ability to learn new languages and technologies
สมัครงานตำแหน่งนี้

Job Description:

 • Develop and prepare strategies for Business Intelligence processes for organization.
 • Perform analysis on organization processes and provide appropriate results.
 • Analyze all complex data and identify requirements for business enhancement in project.
 • Supervise and ensure efficient working of employees in organization.
 • Maintain and transform all strategies in operational plans according to business priorities and within budget.
 • Coordinate with data generator and ensure compliance to all enterprise data model according to data standards.
 • Manage all data for transactional sources and prepare effective reports.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor's degree in Information Technology, Computer Science, or a related field
 • 3-5 years of experience working in IT operations
 • Experience leading and managing IT projects
 • Working knowledge of computer systems, security, network and systems administration, databases
 • Strong critical thinking and decision-making skills
สมัครงานตำแหน่งนี้

Job Description:

 • Coordinate external and internal concerned parties in legal and compliance issues
 • Submit the company application to Government Agencies
 • Monitor the license and update the renewal issues
 • Be government liaison of company in any particular issues
 • Manage litigation matters and liaise with external lawyers and documentation
 • Draft and review business agreement and legal documentation
 • Provide Legal advice on various legal matters
 • Be general corporate matters
 • Systematically update and maintain legal records (agreements and communication letters between the company and both private and government entities)

คุณสมบัติ:

 • Bachelor's degree in Law
 • 1-3 years of experience in corporate legal, legal matter or business law
 • Good communicate both in Thai and English and Computer literacy
 • Having the Attorney at law license
สมัครงานตำแหน่งนี้