ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา

วิธีการสมัคร

 1. สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งเตรียมเอกสารประกอบการสมัครงาน ดังนี้
  • ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
  • ประวัติโดยย่อ
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบรับรองการศึกษา
  • หนังสือรับรองการทำงาน หรือ สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด
  • เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)
 2. อีเมล์
  • สามารถส่งประวัติสำหรับการสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน โดยส่งรายละเอียดมาที่
   อีเมล์ : mc_hr@mcgroupnet.com

Responsibilities:

 • Draft, review, and revise a variety of business contracts, agreements, agreements, and other legal instruments both in Thai and English
 • Provide legal advice and support on a wide range of legal activities with respect to legal and commercial matters
 • Conduct the researches and the reports on legal matters with minimal supervision
 • To secure compliance of business operations with relevant laws and regulations
 • Liaise, coordinate, and handle related matters with the Government agencies and relevant internal/external parties
 • Maintain and protect the Intellectual Property affairs of the company
 • Conduct the employee investigation and assist internal/external parties during all phrases of the litigation process
 • Conduct and assist with the management and development of professional development plant with team members
 • Any other duties as required or assigned by Supervisor

คุณสมบัติ:

 • Bachelor's degree in Law or higher
 • 7 years of legal work experience in corporate
 • Hold a Lawyer's license
 • Hold a Notarial Services Attorney's license
 • Ability to draft and review agreement/contract in both English and Thai
 • Ability to deliver high-quality work under deadlines
 • Ability to multitask and work under pressure
 • Ability to supervise more junior members of the team
 • Excellent written and oral communication skills in English (TOEIC score 700 up)
 • Good command in computer skills
 • Solid knowledge of Business Law, PDPA, and Intellectual Property Law is a plus 
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • Build functional and easy-to-use websites, Maintain, configure, and troubleshoot servers.
 • Design concept into wireframing and mockup webpage.
 • Identify design problems and produce web design.
 • Debug pages and fix broken links or images.
 • Update website content and review SEO.
 • Monitor and analyze site performance.
 • Trouble shooting, debugging pages/fixing errors and resolving issues to improve usability.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor's or master’s degree in Computer Engineering, Information System, or related field.
 • At least 3 years of experience in software development experience with knowledge of development process.
 • Experience in Magento2 is a plus.
 • Proven experience as a Webmaster or Web Developer with PHP, OOP and HTML, JavaScript, jQuery, XML, CSS
 • Having knowledge of SEO and SEM
 • Knowledge of web analytics and SEO
 • Working knowledge of website management tools
 • Excellent communication and teamwork skills
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • Work closely with the designers and oversea suppliers to execute the design, within the target cost and standard quality requirements, in a timeframe.
  • - BOM (Bill of material): Make a bill of materials data during all phases of product development.
  • - Cost analysis: Evaluate cost sheet from oversea supplier. Provide creative contribution, suggestions of cost impacts and ways to reduce cost of garments to internal team.
  • - Communicate tech pack details, development comments, lab-dip, strike off and sample approval to the suppliers.
  • - Work with suppliers to follow up on development testing and fix any potential quality issues, coordinate with Quality Assurance to ensure the quality of products
 • Track the development of all products to ensure timely completion and adherence to the product development calendar, including prototype sample, fit garments, photo shooting sample until getting approval products.
  • - Establish calendar development timelines and prioritize flow of materials, art and fit approvals based on production timing
  • - Monitor work in progress (WIP) and manage all reports / working files with vendors for development. Ensure delivery of weekly development milestone from each supplier
 • Supplier performance management: Cost /lead-time / Quality

คุณสมบัติ:

 • Minimum bachelor’s degree, any field (mandatory)
 • Minimum 5-7 years of work experience in buying apparel brand.
  Strong skills in dealing with suppliers for development to production process, raw material selection, material planning, production ordering and costs calculation.
 • Good command in English both written and verbal. (Mandarin is a plus)
 • Excellent analytical, planning, and efficient communication skills, with the ability to solve problems and develop creative solutions.
 • Practical knowledge of a variety of computer software applications in excel, word processing, spreadsheets, database, and presentation software (MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • Must be detail-oriented, able to multitask, and punctual in meeting deadlines
 • Flexible, confident, and positive disposition with a good sense of responsibility and accountability.
 • Team player and able to work under pressure with deadlines.
 • Willing and able to travel
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • Managing design process from conception through to final styling.
 • Conducting market research to identify new trends, fabrics and techniques, and seeking design inspiration.
 • Collaborating with team members to select seasonal themes, make edits to line, and create new concepts.
 • Selecting fabrics and trims.
 • Collaborating with technical designer to ensure development packages are accurate.
 • Reviewing product for style and fit during presentation.
 • Presenting story, mood, color boards, and samples to buyers.

คุณสมบัติ:

 • Bachelors degree in design or fine arts, or college degree in fashion design or related field.
 • 3+ years design experience.
 • Proficient with Microsoft Excel and Adobe Illustrator.
 • Availability to travel for research and product development.
 • Excellent design and conceptual skills.
 • Excellent sense of style and color.
 • Outstanding communication skills, both written and verbal.
 • Ability to meet multiple deadlines.
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • Managing and maintaining executive’s schedules, calendar arrangements and confirmation of appointments.
 • To schedule appointments and coordinate with all parties for arranging both internal and external meetings.
 • Record minutes of meetings and circulate approved memos/minutes. Follow-up on action plans required by internal/external stakeholders within agreed timeline.
 • Reviewing and adding recommendation on documents requiring supervisors’ approval.
 • Handle any ad-hoc administrative and project requirements as needed 
 • Assistant to Head Company Secretary

คุณสมบัติ:

 • Bachelor’s degree or higher in Business Administration, Marketing or related fields
 • At least 1 - 2 years’ experience in an executive secretarial role
 • Demonstrated proactive approaches to problem-solving with strong decision-making capability
 • Excellent organizational, strong planning, time management and coordinating skills.
 • Take responsibility and perform tasks and duties as assigned.
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • ขับรถส่ง/ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์สำหรับการขายหน้าร้านตามจุดขาย
 • ดูแลการเบิก-จ่ายอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับหน้าร้าน เช่น หลอดไฟ ถังดับเพลิง ฯ
 • ระบบไฟฟ้าของหน้าร้าน MC Jeans
 • ซ่อมบำรุงเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
 • ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย
 • ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
 • ขับกระบะและมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีประสบการณ์งานช่างไฟฟ้าและซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถวางแผนการทำงาน และมีพื้นฐานงานช่างระบบไฟฟ้า ฯลฯ
 • มีความรู้พื้นฐานและสามารถใช้งาน Microsoft Office (Excel, Word) เป็นอย่างดี
สมัครงานตำแหน่งนี้
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

กรุณาดาวน์โหลดใบสมัครงาน (Application Form) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนทำการ สมัครงานออนไลน์