ร่วมงานกับเรา

วิธีการสมัคร

 1. สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งเตรียมเอกสารประกอบการสมัครงาน ดังนี้
  • ประวัติโดยย่อ
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบรับรองการศึกษา
  • หนังสือรับรองการทำงาน หรือ สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด
  • เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)
 2. อีเมล์
  • สามารถส่งประวัติสำหรับการสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน โดยส่งรายละเอียดมาที่
   อีเมล์ : mc_hr@mcgroupnet.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ :

MC Design Center

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 สุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2117-9999 ต่อ 4141 (คุณโฟร์) , 7009 (คุณหญิง)
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 06-3810-1628
อีเมล์ : mc_hr@mcgroupnet.com

Responsibilities:

 • Developing long term strategy and tactical plans for online channels. Detailed plans will include well-supported perspective and actions around product assortment planning, customer acquisition & retention marketing, order fulfillment and logistics, and the overall digital shopping experience.
 • Managing the P&L for the online retail channels, delivering on short term and long term plans, including delivered against budget.
 • Maximizing online sales performance through effective management and development of the team, ensuring the long term strategy is at the heart of all decisions.
 • Ensuring exceptional customer service and journey from landing on the site, through to product delivery including click and collect from the brand’s extensive network.
 • Partnering with the marketing function to analyze marketing channels performance and provide guidance on future online investment.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor or Master’s degree in Marketing or related field.
 • Have experience of utilizing methods to improve online performance at the forefront of technological advancements and will immerse themselves in future options.
 • Ability to think strategically and innovatively while still being willing and able to get hands dirty in executing for results.
 • Ability to perform click through rate, conversion, spend and creative analysis to identify growth/optimization opportunities.
 • Strong independent decision-making, organizational, planning and problem-solving skills.
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • Plan sourcing and business strategies that balance customers’ expectations and company’s objectives.
 • Analyst sales figures, new range of assortment, customers reactions and market trends to anticipate product needs and plan sourcing product.
 • Collaborate with buyers, distributors and analysts to negotiate prices, quantities and time-scales.
 • Maximize customer interest and sales levels by displaying products appropriately.
 • Forecast profits/sales and plan budgets.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor's degree in Business Administration, Finance or other related.
 • Ability to work well. In particular, the calculation of the numbers in Excel.
 • There is to know about the fashion business, fashion lover in apparel industry.
 • Ability to add value, reduce costs and make business improvements.
 • Proven contract management and supplier experience.
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • Plan and develop digital media strategies, media touch-point planning, as well as media cost and effectiveness analysis via all integrated online, social network and market place channels.
 • Buy, optimize and manage media campaigns in direct Facebook,Search,GDN,CPAS Youtube etc).
 • Analyse and evaluate performance data and recommend appropriate actions based on conclusions.
 • Administrate campaign implementation to ensure budget is in line with hitting campaign success metrics.
 • Monitor ad delivery and recommend campaign optimization options to ensure successful campaign delivery.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor or Master’s degree in Marketing or related field.
 • Experience in the online advertising 2 years.
 • Advanced knowledge of online advertising, working experience of partnership development on Google Ads or Facebook ads would be preferred.
 • Good communication and coordination skills have strong connection ability with business partners.
 • Excellent data analytics, good problem solver and result-driver.
สมัครงานตำแหน่งนี้

Responsibilities:

 • Coding and debugging, editing source-code and maintaining operating systems.
 • Designing and testing computer structures.
 • Profiling and analyzing algorithms.
 • Implementing build systems.
 • Providing tech support.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor's degree in Information Technology, Computer Science, Computer Programming or a related field.
 • Analytical and problem solving skills.
 • Java, C+, SQL, C#, and HTML experience.
 • Aptitude for learning new technology.
 • Deadline driven.
สมัครงานตำแหน่งนี้