นักลงทุนสัมพันธ์

สัดส่วนรายได้ตามช่องทางการจัดจำหน่าย 3Q'22

งบการเงินล่าสุด
ไตรมาส 3/2565
เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2565
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
Event Calendar
07 มี.ค. 2565
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2/2565 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
03 ธ.ค. 2564
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 1/2565 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday