นักลงทุนสัมพันธ์

สัดส่วนรายได้ตามช่องทางการจัดจำหน่าย ไตรมาสที่ 3/2566

งบการเงินล่าสุด
ไตรมาส 3/2566
เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2566
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2566
06 มิ.ย. 2566
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 3/2566 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
02 มี.ค. 2566
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2/2566 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday