นักลงทุนสัมพันธ์

สัดส่วนรายได้ตามช่องทางการจัดจำหน่าย ประจำปี 2565

งบการเงินล่าสุด
ประจำปี 2565
เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565
Event Calendar
27 ต.ค. 2565
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
12 ก.ย. 2565
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 3/2565 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday