นักลงทุนสัมพันธ์

สัดส่วนรายได้ตามช่องทางการจัดจำหน่าย ไตรมาสที่ 1/2566

งบการเงินล่าสุด
ไตรมาส 1/2566
เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2566
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2566
02 มี.ค. 2566
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2/2566 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
06 ธ.ค. 2565
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 1/2566 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday