นักลงทุนสัมพันธ์

สัดส่วนรายได้ตามช่องทางการจัดจำหน่าย ประจำปี 2566

งบการเงินล่าสุด
ประจำปี 2566
เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2566
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2566
26 ต.ค. 2566
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
11 ก.ย. 2566
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 4/2566 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday