นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลนักวิเคราะห์
บริษัท ติดต่อ
ASL Securities อีเมล: research@aslsecurities.com
Capital Nomura Securities อีเมล: suksit.wongwanich@th.nomura.com
CGS CIMB Securities Thailand อีเมล: Tanida.ji@cgs-cimb.com
CLSA Securities (Thailand) อีเมล: parapa.chavanothai@clsa.com
Country Group Securities อีเมล: nithikorn.pi@countrygroup.co.th
DBS Vickers Securities (Thailand) อีเมล: arparporns@th.dbs.com
KTBST Securities อีเมล: jacqueline.n@ktbst.co.th
Phillip Securities (Thailand) อีเมล: sasikorn@phillip.co.th
Thanachart Securities อีเมล: phannarai.von@thanachartsec.co.th
TISCO Securities อีเมล: sirilakk@tisco.co.th
UOB Kay Hian Securities อีเมล: Kasemsun@uobkayhian.co.th
Yuanta Securities อีเมล: kanin.a@yuanta.co.th, wichuda.p@yuanta.co.th
Z Com Securities อีเมล: sutthivit.t@zcomsec.com