นักลงทุนสัมพันธ์
เอกสารนำเสนอ
รายละเอียด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565 วันที่: 12 กันยายน 2565 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 วันที่: 06 มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 วันที่: 03 ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2564 วันที่: 16 กันยายน 2564 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 วันที่: 02 มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 วันที่: 02 มีนาคม 2564 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 วันที่: 15 ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันที่: 29 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 วันที่: 14 กันยายน 2563 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 วันที่: 11 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
Analyst Meeting Q3 FY2020 วันที่: 31 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด
Analyst Meeting Q2 FY2020 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 วันที่: 04 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2561 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 วันที่: 07 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด
Analyst Meeting Q1 FY2019 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 วันที่: 30 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 วันที่: 06 กันยายน 2561 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 วันที่: 21 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด
Opportunity Day 2017 Year End Performance Review วันที่: 13 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2560 วันที่: 02 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลด
Investor Presentation ไตรมาส 2/2560 วันที่: 30 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 วันที่: 17 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด
Investor Presentation ไตรมาส 1/2560 วันที่: 31 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 วันที่: 17 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลด
Analyst Meeting M&C Skin Care Business วันที่: 30 เมษายน 2560 ดาวน์โหลด
Investor Presentation ประจำปี 2559 วันที่: 31 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2559 วันที่: 01 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 วันที่: 17 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 วันที่: 18 พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2558 วันที่: 02 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 วันที่: 17 สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 วันที่: 19 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2557 วันที่: 02 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 วันที่: 25 สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 วันที่: 26 พฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2556 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2556 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2556 วันที่: 15 สิงหาคม 2556 ดาวน์โหลด