นักลงทุนสัมพันธ์
ภาพวีดีโอบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันที่: 27 ตุลาคม 2565

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565

วันที่: 12 กันยายน 2565
Click here to view

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2565

วันที่: 06 มิถุนายน 2565
Click here to view

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2565

วันที่: 07 มีนาคม 2565
Click here to view

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

วันที่: 03 ธันวาคม 2564
Click here to view

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันที่: 28 ตุลาคม 2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2564

วันที่: 16 กันยายน 2564
Click here to view

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

วันที่: 02 มิถุนายน 2564
Click here to view

วีดีโอบริษัท แม็คกรุ๊ป

วันที่: 18 พฤษภาคม 2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

วันที่: 02 มีนาคม 2564
Click here to view

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

วันที่: 15 ธันวาคม 2563
Click here to view

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันที่: 29 ตุลาคม 2563
Click here to view

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

วันที่: 14 กันยายน 2563
Click here to view

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

วันที่: 11 มิถุนายน 2563
Click here to view

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2563
Click here to view

Analyst Meeting Q2 FY2020

วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

วันที่: 21 พฤศจิกายน 2562
Click here to view

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันที่: 15 ตุลาคม 2562
Click here to view

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2562

วันที่: 04 มิถุนายน 2562
Click here to view

Opportunity Day 2018 Year End

วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2562
Click here to view

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

วันที่: 07 ธันวาคม 2561
Click here to view

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

วันที่: 30 ตุลาคม 2561
Click here to view

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2561

วันที่: 06 กันยายน 2561
Click here to view

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561

วันที่: 21 พฤษภาคม 2561
Click here to view

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันที่: 03 เมษายน 2561
Click here to view

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2560

วันที่: 02 มีนาคม 2561
Click here to view

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2560

วันที่: 15 พฤศจิกายน 2560
Click here to view

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2560

วันที่: 17 สิงหาคม 2560
Click here to view

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560

วันที่: 17 พฤษภาคม 2560
Click here to view

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันที่: 21 เมษายน 2560
Click here to view

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2559

วันที่: 01 มีนาคม 2560
Click here to view

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2559

วันที่: 16 พฤศจิกายน 2559
Click here to view

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2559

วันที่: 17 สิงหาคม 2559
Click here to view

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2559

วันที่: 18 พฤษภาคม 2559
Click here to view

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วันที่: 21 เมษายน 2559
Click here to view