นักลงทุนสัมพันธ์
ปฏิทินนักลงทุน
ปี :
วันที่ กิจกรรม
12 กันยายน 2565 กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 3/2565 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
06 มิถุนายน 2565 กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 3/2565 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
07 มีนาคม 2565 กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2/2565 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday

หมายเหตุ: วันดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง