นักลงทุนสัมพันธ์
ปฏิทินนักลงทุน
ปี :
วันที่ กิจกรรม
26 ตุลาคม 2566 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
11 กันยายน 2566 กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 4/2566 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
06 มิถุนายน 2566 กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 3/2566 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
02 มีนาคม 2566 กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2/2566 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday

หมายเหตุ: วันดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง