นักลงทุนสัมพันธ์
ปฏิทินนักลงทุน
ปี :
วันที่ กิจกรรม
06 ธันวาคม 2565 กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 1/2566 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
27 ตุลาคม 2565 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
12 กันยายน 2565 กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 4/2565 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
06 มิถุนายน 2565 กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 3/2565 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
07 มีนาคม 2565 กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2/2565 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday

หมายเหตุ: วันดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง