นักลงทุนสัมพันธ์
ปฏิทินนักลงทุน
ปี :
วันที่ กิจกรรม
16 กันยายน 2564 กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 4/2564 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
02 มิถุนายน 2564 กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 3/2564 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
02 มีนาคม 2564 กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2/2564 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday

หมายเหตุ: วันดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง