นักลงทุนสัมพันธ์
ปฏิทินนักลงทุน
ปี :
วันที่ กิจกรรม
06 มิถุนายน 2566 กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 3/2566 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
02 มีนาคม 2566 กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2/2566 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday

หมายเหตุ: วันดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง