กลุ่มบริษัทย่อย
Subsidiaries

รายละเอียดของบริษัท และบริษัทย่อย


ชื่อบริษัท ทุนชำระแล้ว (บาท) ลักษณะการดำเนินธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น
บมจ. แม็คกรุ๊ป 400,000,000 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารการจัดจำหน่ายเครื่องแต่งกายและสินค้าไลฟ์สไตล์ -
บจ. วินเนอร์แมน 1,000,000 ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการและบริหารจัดการพนักงานขายและพนักงานคลังสินค้า 99.97%
บจ. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริ่ง 1,000,000 ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป 99.97%
บจ. ว้าว มี 19,000,000 ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ 99.99%
บจ. ลุค บาลานซ์ 213,000,000 ดำเนินธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น 99.98%
บจ. แม็คจีเนียส 16,000,000 ดำเนินธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น 99.99%
บจ. อโรมาธิค แอ็คทีฟ 8,000,000 ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องหอมอื่นๆ 55.00%
บจ. ท๊อป ที 2015 30,000,000 ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้า 51.00%
บจ. แม็คมิลเลี่ยน (ไทยแลนด์) 25,000,000 ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการการจัดการและบริหารคลังสินค้าแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจออนไลน์และอื่นๆ 45.00%