ข่าวสารบริษัท

MC เข้าเทรดวันแรก พร้อมประกาศจ่ายปันผล หุ้นละ 0.225 บาท หลังกำไรในไตรมาส 1 เติบโตถึง 30%

03 กรกฎาคม 2556

บมจ. แม็คกรุ๊ป หรือ MC เตรียมพร้อมเดินหน้าเข้าซื้อขายครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดพาณิชย์ ในวันพรุ่งนี้ (4 กรกฎาคม 2556) พร้อมกับประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 0.225 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวน 180 ล้านบาท หลังจากผลประกอบการรวมในสามเดือนแรกเติบโตขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2555 (จากงบการเงินประหนึ่งทำใหม่ ซึ่งจัดทำขึ้นเสมือนว่าโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ รวมถึง การก่อตั้ง บมจ. แม็คกรุ๊ป เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553) โดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 180 ล้านบาท จาก 139 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากความสำเร็จที่บริษัทฯสามารถเพิ่มจำนวนช่องทางการจัดจำหน่ายในปี 2556 ได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามแผนการวางเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึง รายได้ในแต่ละจุดขายที่เพิ่มขึ้น

โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 บริษัทฯสามารถเปิดจุดจำหน่ายเพิ่มขึ้นรวม 26 แห่ง แบ่งเป็นร้านค้าปลีกของตนเอง 15 แห่ง ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ 4 แห่ง ร้านค้าปลีกที่บริหารโดยตัวแทนของบริษัทฯในประเทศพม่า 6 แห่ง และ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีก 1 แห่ง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ของปี 2555 ที่บริษัทฯ เปิดจุดจำหน่าย ทั้งหมดเพียง 7 แห่ง ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีจุดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 537 แบ่งเป็นจุดจำหน่ายในประเทศ 530 แห่ง และต่างประเทศ 7 แห่ง

และตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 แม็คกรุ๊ป ได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่อีก 3 แบรนด์ เพื่อนำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น และ เข้าครอบคลุมฐานลูกค้าในแต่ละระดับให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งในการก้าวสู่การเป็นผู้นำในตลาดเครื่องแต่งกาย และ สินค้าไลฟ์สไตล์ โดยแบรนด์ที่เปิดตัวไป ได้แก่ "Mc Pink" เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ นำเสนอเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีที่มีสไตล์ ตามเทรนด์แฟชั่น, "Mc Mini" เปิดตัวในเดือนเมษายน นำเสนอเสื้อผ้าสำหรับเด็กวัย 6 -12 ปี เพื่อส่งต่อไลฟ์สไตล์ความชอบจากรุ่นสู่รุ่น และ "Blue Brothers" ยีนส์ระดับพรีเมียม เอาใจคนรักยีนส์ ที่เริ่มเปิดตัวผ่านร้าน pop-up shop ใน Siam Center เมื่อกลางเดือนมิถุนายน

นอกจากนี้ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน บริษัทฯ ได้เปิดเว๊ปไซต์ www.wowme.co.th เพื่อเข้าสู่ตลาดการจัดจำหน่ายประเภทออนไลน์ โดยไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้เครือข่ายของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD (Ex-dividend date) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 และ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินปันผลในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 จากนั้นบริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556.


บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า ("แบรนด์") ของกลุ่มบริษัทฯเป็นหลัก โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บมจ. แม็คกรุ๊ป จัดจำหน่ายสินค้าทั้งหมด ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายรวม 530 แห่ง ทั่วประเทศไทย และอีก 7 แห่งในต่างประเทศ (6 แห่งในประเทศพม่า และ 1 แห่งในสาธารณรัฐประชาชนลาว) เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

ในปัจจุบัน แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย แบรนด์ Mc, McLady, Bison, Mc Pink (เริ่มจัดจำหน่ายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556), Mc Mini (เริ่มจัดจำหน่ายตั้งแต่เดือนเมษายน 2556) และ Blue Brothers (เริมจัดจำหน่ายในเดือนมิถุนายน 2556) ซึ่งแต่ละแบรนด์มีจุดเด่น และดีไซน์ที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้แล้วกลุ่มบริษัทฯ วางแผนการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ทั่วไปที่กลุ่มบริษัทฯไม่ได้เป็นเจ้าของทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ www.WoWme.co.th ซึ่งเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2556Press Contact:
เขมินี เกียรติสัมพันธ์
โทร: +66 (0)2 329 1051-6 ต่อ 1118

ย้อนกลับ