ข่าวสารบริษัท

แม็คกรุ๊ป ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด มอบอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลศิริราช

09 สิงหาคม 2564

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ แม็คยีนส์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 โดยส่งมอบอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้แก่ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เขตบางกอกน้อย ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลศิริราช โดยมี รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นตัวแทนรับมอบ

สำหรับศูนย์พักคอยฯ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เขตบางกอกน้อย ถือเป็นจุดแรกที่มีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราช เข้ามาดูแลผู้ป่วยที่เข้ามาพักคอยที่ศูนย์ฯ เพื่อรอการนำส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 120 เตียง แบ่งเป็นโซนแยกเพศชายและหญิง มีห้องน้ำ ห้องสุขาที่สะอาดถูกสุขลักษณะอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์ในจัดตั้ง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ (Home Isolation : HI) โดยแยกผู้ป่วยออกมาจากบ้าน นำมาพักคอยที่ศูนย์ฯ เพื่อรอการนำส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล ป้องกันการแพร่ระบาดภายในครัวเรือนและชุมชน โดยเน้นประชาชนในเขตชุมชนรอบๆ วัด และพื้นที่ใกล้เคียงย่านฝั่งธนบุรี และจะขยายไปยังชุมชนอื่นๆ ต่อไป


PRESS CONTACT: Marketing & Public Relations
ทสพร เต็กอวยพร (เมย์) 02-117-9999 Ext. 3930 / 087-718-5718

ย้อนกลับ