Press Releases

“แม็คยีนส์” ร่วมกับ “อ๊อตเทริ” ส่งต่อเสื้อใหม่ กับโครงการ Wash & Share ครั้งที่ 2 แก่มูลนิธิกระจกเงา

20 December 2022

20221220-171700-1.jpg 

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ "แม็คยีนส์" นำโดย นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายปิยะ โอฬารริกสุภัค ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน ร่วมกับ นายกวิน นิทัศนจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เค-เน็กซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซัก Otteri Wash & Dry ร่วมส่งต่อเสื้อใหม่ในโครงการ Wash & Share ครั้งที่ 2 แก่มูลนิธิกระจกเงา โดยมี นายสฤษดิ์ ถิรชาญชัย หัวหน้าโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิกระจกเงา เป็นตัวแทนรับมอบ ร่วมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ตันธนพิพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ นายนิพัทธ์ วรเสาหฤท ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจไลฟ์สไตล์ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เมื่อเร็วๆ นี้ สำหรับโครงการ Wash & Share "ซักเพื่อให้" ครั้งที่ 2 "แม็คยีนส์" ได้ร่วมสนับสนุนโดยนำเสื้อผ้าใหม่ที่เสื่อมสภาพส่งมอบให้อ๊อตเทริ ประสานผู้เข้าร่วมโครงการนำไปทอเส้นใย และส่งกลับให้แม็คยีนส์ผลิตเสื้อรีไซเคิลเพื่อมอบให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการต่อไป

Back