Cookie Policy
Cookie Policy

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ mcgroupnet.com ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกจัดเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย วัตถุประสงค์ ประเภท ระยะเวลาการจัดเก็บ รวมถึงการจัดการและการตั้งค่าคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุกกี้ คืออะไร

คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์ข้อความเล็ก ๆ ที่ถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของท่านที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เพื่อให้เราสามารถรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยคุกกี้นี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

2. คุกกี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร

เราใช้คุกกี้เพื่อประมวลผลพฤติกรรมของท่านในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย
 • เพื่อจดจำการตั้งค่าในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ในคราวถัดไปได้ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน
 • เพื่อวิเคราะห์สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ โดยจะไม่มีการระบุตัวตนของผู้ใช้งาน
 • เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงและมอบประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้น
 • เพื่อนำเสนอโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่เหมาะสมกับความสนใจหรือความต้องการของท่าน

อย่างไรก็ตาม คุกกี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานซึ่งท่านได้เปิดเผยไป โดยเราจะใช้งานคุกกี้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3. ประเภทของคุกกี้

 1. คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Necessary Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้ จำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำางานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย
 2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสม มากขึ้น
 3. คุกกี้เพื่อการโฆษณาและการตลาด (Marketing Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

  อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่านโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้นี้ไม่มีผลใช้บังคับกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบในแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ซึ่งอาจลิงก์มายังเว็บไซต์นี้

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บคุกกี้

ระยะเวลาที่คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน มีคุกกี้ 2 ประเภทที่ถูกจัดเเก็บไว้

 1. คุกกี้แบบช่วงเวลา (Session Cookies) จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดเบราวเซอร์
 2. คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies) จะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ของท่านจนกว่าจะหมดอายุหรือถูกลบทิ้ง โดยคุกกี้ถาวร (Persistent Cookies) สามารถเก็บข้อมูลความสนใจของท่าน ทำให้การเข้าใช้เว็บไซต์ในครั้งต่อ ๆ ไปของท่านสะดวกและใกล้เคียงกับความสนใจของท่านมากขึ้น

5. การจัดการและการตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้ที่แถบข้อความที่ปรากฏขึ้นมา (Pop-up banner) หรือท่านอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการตั้งค่าคุกกี้ที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ (Browser) ของท่านในเวลาใดก็ได้ โดยการเข้าไปตั้งค่าในบราวเซอร์ (Browser) ของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการตั้งค่าได้จากหัวข้อ "ความช่วยเหลือ (Help)" ในแต่ละเบราว์เซอร์ (Browser) ที่ท่านใช้งานอยู่

ทั้งนี้ หากท่านปฏิเสธหรือปิดกั้นการใช้งานคุกกี้ ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์บางส่วนหรือทั้งหมดของเราได้ หรือคุณสมบัติบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราอาจใช้งานไม่ได้หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้

นโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้นี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามโอกาส เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งเราจะประกาศให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของเรา หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว

7. ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้นี้ ท่านสามารถติดต่อมายังเราได้ที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
นางสาวชลิดา กิมยงค์
ที่ตั้งสำนักงาน: 2 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์: 02-117-9999 ext.1215
อีเมล: chalida.k@mcgroupnet.com

ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564