Press Releases

“แม็คกรุ๊ป” ร่วมเป็นกำลังใจ ส่งมอบอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ...

29 April 2021

คุณสุณี เสรีภาณุ รองประธานกรรมการ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ร่วมให้กำลังใจและส่งมอบอาหารกล่องพร้อมด้วย Face shield และหน้ากากอนามัย ให้แก่ โรงพยาบาลสิรินธรสำนักการแพทย์ โดยมีนายแพทย์ ยลชัย จงจิระศิริ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เขตประเวศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง แพทย์ที่ปรึกษา ห้องตรวจประกันสังคม โรงพยาบาลสิรินธร เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆนี้


PRESS CONTACT: Marketing & Public Relations
ทสพร เต็กอวยพร (เมย์) 02-117-9999 Ext. 3930 / 087-718-5718

Back