Press Releases

“แม็คกรุ๊ป” บริจาคหน้ากากผ้าให้ กทม. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

12 December 2023

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายจิรชยุตม์ วิโรจน์ชีวัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนบริจาคหน้ากากผ้าแม็คยีนส์ จำนวน 36,067 ชิ้น แก่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของลูกจ้าง พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีนายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมและผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมร่วมรับมอบ ณ หน้าห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา การบริจาคครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการแม็คกรุ๊ปร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคม ซึ่งถือเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่บริษัทฯ ยึดมั่นและดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

Back