Press Releases

แม็คกรุ๊ป เปิด “โครงการแม็คกรุ๊ปฝึกสอนเย็บผ้าพัฒนาอาชีพ รุ่นที่ 5”

08 December 2020

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ชุมชนกระทุ่มแจ้พัฒนา จัดพิธีเปิด “โครงการแม็คกรุ๊ปฝึกสอนเย็บผ้าพัฒนาอาชีพ รุ่นที่ 5” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเย็บผ้าให้แก่ชุมชนและสังคม นำเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อาทินำไปพัฒนาอาชีพหรือนำไปใช้ในชิวิตประจำวันได้ ซึ่งในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติ จากคุณศิริศักดิ์ ประสิทธิ์สรรหา ประธานเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรมนุษย์ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด ( มหาชน ) คุณวรเศรษฐ์ วิศาสศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ และคุณวิชาญ ฤทธ์บัณฑิต ผู้นำชุมชนกระทุ่มแจ้พัฒนา ร่วมเป็นประธานเปิดงานครั้งนี้

Back