Press Releases

MC ปลื้ม!!! ติด 1 ใน 16 หุ้นเข้าคำนวณ FTSE SET Index Series เริ่ม 24 มิ.ย.67 เป็นต้นไป ตอกย้ำหุ้นเติบโตแข็งแกร่ง

13 June 2024

นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” เปิดเผยว่า ล่าสุด MC ได้ติดรายชื่อ 1 ใน 16 หุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ได้ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series มีผลวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป โดยหุ้น MC เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ที่เข้าใหม่ (Addition) ใน FTSE SET Shariah Index (FSTSH) ซึ่งเป็นดัชนีหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ถือเป็นการตอกย้ำการเป็นบริษัทจดทะเบียนชั้นนำที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสให้องค์กรเป็นที่รู้จักในระดับสากล และเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจในอนาคต

นายเจมส์ ริชาร์ด กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่หุ้น MC ได้เข้าไปคำนวณในดัชนี FTSE SET Shariah Index เป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งของการดำเนินธุรกิจที่มีสภาพคล่อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบกับผลประกอบการของแม็คกรุ๊ปฯ มีกำไรสุทธิทำสถิติสูงสุดอย่างต่อเนื่อง และ มั่นใจว่าผลดำเนินงานปีบัญชี 2567 จะเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่วางไว้ โดยมีรายได้จากการขายแตะ 4,000 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีบัญชี 2566 ที่มีรายได้จากการขาย 3,600 ล้านบาท

“ในงวด 9 เดือน ปีบัญชี 2567 (1 ก.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 577 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.8% เมื่อเทียบงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 525 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 17.9% ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นยังอยู่ในระดับสูง ที่ระดับ 64.1% โดยในงวด 9 เดือนบริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้า 3,178 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 346 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน” นายเจมส์ ริชาร์ด กล่าว

ทั้งนี้ การทบทวนหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีชุด FTSE SET Index Series จัดทำขึ้นปีละ 2 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้า และดัชนี FTSE SET Shariah Index (FSTSH) ถือเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับผู้ลงทุนทุกประเภทที่ต้องการการลงทุนแบบยั่งยืน (Sustainability Investment) ที่คัดเลือกหลักทรัพย์จากดัชนี FTSE SET All-Share และผ่านการคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม โดยประกอบด้วยหุ้นที่มีสภาพคล่อง อีกทั้งเป็นการดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Back