Press Releases

“แม็คกรุ๊ป” มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน แก่นักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร

02 May 2024

นายประพัฒน์ เสียงจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจและการขาย บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” มอบวัสดุและอุปกรณ์แบรนด์ แม็คยีนส์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นตัวแทนรับมอบ ประกอบด้วย ผ้ายีนส์, ด้าย, ซิป, เสื้อยีนส์ และกางเกงยีนส์ รวมมูลค่า 3,767,746 บาท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านการออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย สร้างองค์ความรู้ด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติการสร้างสรรค์ กระบวนการเทคนิค และเทคโนโลยีทางด้านนวัตกรรมการออกแบบพัฒนาขีดความสามารถให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

Back