คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์
นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอริโซนา เสตท เทมเป รัฐอริโซนา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เวสท์ทัน ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ธอิสทัน บอสตัน แมสซาซูเซตส์
 • เนติบัณฑิตไทย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • กรรมการ บจ. ลุค บาลานซ์
 • กรรมการ บจ. ไซม์ ดาร์บี้ (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. เอส.ซี. ลอว์ ออฟฟิศ
 • กรรมการ บจ. ไซม์ ดาร์บี้ ออโต้ เซอร์วิสเซส
 • กรรมการ บจ. ซากาวะ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. ไวกิ้ง มอเตอร์ส
 • กรรมการ บจ. ไซม์ ดาร์บี้ แวนเทจ (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. โตเกียวมารีนเซ๊าท์อีสต์ (อาคเนย์) บริการ
 • กรรมการ บจ. ไซม์ ดาร์บี้ มาสด้า (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. กรีนสปอต
 • กรรมการ บมจ. ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ มรกต
 • กรรมการ บจ. ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ นนทบุรี
 • กรรมการ บจ. แรนฮิล วอเตอร์ เทคโนโลยี่ส์ (ไทย)
 • กรรมการ บจ. อนุรักษ์ วอเตอร์ ทรีทเมนท์ ฟาซิลิตี้ส์
 • กรรมการ บจ. วี-คลิ๊ก เทคโนโลยี จำกัด
ประสบการณ์
 • กรรมการ บจก. เอส.พี.ซี. พรีเชียส เมททอล
 • กรรมการ บจก. แรนฮิล ยูทิลิตี้ส์ ไทย
นายวิรัช เสรีภาณุ
นายวิรัช เสรีภาณุ
 • กรรมการ
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • กรรมการ บจ. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริ่ง
 • กรรมการ บจ. วินเนอร์แมน
 • กรรมการ บจ. ว้าว มี
 • กรรมการ บจ. แม็คจีเนียส
 • กรรมการ บจ. อโรมาธิค แอคทีฟ
 • กรรมการ บจ. ท๊อป ที 2015
 • กรรมการ บจ. แม็คมิลเลี่ยน (ไทยแลนด์)
ประสบการณ์
 • กรรมการ บจ. พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต)
 • กรรมการ บจ. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น
 • กรรมการ บจ. ลุค บาลานซ์
 • กรรมการ บจก. พี.เค.แอสเซท พลัส
 • กรรมการ บจก. อมตะ แอพพาเรล