Banner Inside 01
ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา

วิธีการสมัคร

 1. สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งเตรียมเอกสารประกอบการสมัครงาน ดังนี้
  • ประวัติโดยย่อ
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบรับรองการศึกษา
  • หนังสือรับรองการทำงาน หรือ สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด
  • เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)
 2. อีเมล์
  • สามารถส่งประวัติสำหรับการสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน โดยส่งรายละเอียดมาที่
   อีเมล์ : mc_hr@mcgroupnet.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ :

MC Design Center

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 สุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2117-9999 ต่อ 4141 (คุณนันท์) , 4142 (คุณโต้ง) , 4145 (คุณต้อม)
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 06-3810-1628
อีเมล์ : mc_hr@mcgroupnet.com

Job Description:

 • Lead strategy, execution and resource allocation for sales operations, sales training, marketing, and market research.
 • Lead and develop marketing strategic imperatives, business plan and annual budget for brands focused on healthcare providers, consumers and patients, allocating resources to maximize ROI.
 • Manage suppliers for development of collateral materials for sales team, CRM, digital communications and media.
 • Lead marketing analysis and analytical tool development for use by senior management and sales teams.
 • Develop and execute brand POA planning inclusive of national and regional meetings.
 • Assess and respond to changing competitive landscape.
 • Develop incentive compensation program.
 • Develop and monitor brand and field force performance based upon KPIs.

Qualifications:

 • 2+ years of strategic experience (i.e. brand management, business unit operations leadership, corporate strategy, etc.)
 • 3+ years of sales leadership experience
 • 3+ years of HQ operations leadership (i.e. sales operations, sales training, human resources)

Job Description:

 • Review, draft and revise contracts, agreements, MOU, business documents and other documents relating to legal and business benefits
 • Handle the interpretation of legislation and knowledge about leasing agreement and hire purchase and business law
 • Occasionally implement policies, procedures and compliance frameworks
 • Search for newly enacted or announced regulations and laws in Thailand, and prove all documents relating to company's business
 • Provide legal opinions and comments to all departments in our company
 • Other assignments from management executives

Qualifications:

 • Female, Thai nationality, age between 25-40
 • Bachelor's Degree or higher in Law, Business Law or a related field
 • Work experience, 3-5 years, only in a financial institution (hire purchase or leasing business)
 • Barrister-at-Law (Thai Bar Association) is preferable
 • Excellent skills in communication and collaboration
 • Good command of spoken and written English
 • Computer literacy (in Microsoft Suites, etc.)

Job Description:

 • report to the chairman and often liaise with board members
 • Key responsibility is to prepare agenda & minutes of the board / committees’ meetings
 • Organize and schedule regular Shareholders & Board of Directors meeting
 • Collaborate with several functions such as Finance, Investment, Property, Risk, Compliance
 • Provide management information and reports when required; ensure corporate records & documents are maintained.

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in Law, Political Science or a related field
 • At least 5+ years’ experience in Executive Secretary / Company Secretary
 • Aged 28 - 45, presentable with good communication skills
 • Knowledge of SEC / SET rules, regulation and requirements, Public Company Act, Thai Corporate and Commercial Laws
 • Good team work and co-operation, communication and presentation skills

Job Description:

 • ตรวจสอบสต็อกสินค้าในสาขาต่างๆของบริษัทฯ
 • จัดทำรายงานสต็อกสินค้าเข้า-ออก
 • ปรับปรุงยอดสต็อกสินค้า ให้ตรงกับในระบบคอมพิวเตอร์
 • ควบคุมการรับเข้า-จ่ายออก ของสินค้า
 • ควบคุมสินค้าคงคลัง และบริหารสต็อก ในระบบคอมพิวเตอร์

Qualifications:

 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 - 33 ปี
 • วุฒิ ปวส สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านการนับสต็อกและสินค้าคงคลัง อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงาน ที่สาขาต่างจังหวัดได้

Job Description:

 • Development new product as concept and formulation
 • Market research, Costing, Develop with factory, packaging until finish good.
 • Product defect control.
 • Product training module and training PC in Knowledge.

Qualifications:

 • Male / Female, age between 22 - 35 years.
 • Bachelor of Science in Cosmetic or Pharmaceutical.
 • Extensive knowledge of instructional design theory and learning principles.
 • Ability to present complex information to a variety of audiences
 • Proficiency in negotiation skill.

Job Description:

 • Has successful partnership creation, sales, business development, and/or marketing experience at a regional or national level in an entrepreneurial environment.
 • Has expanded a model or program into new sites, recruiting organizational participants. And confident but able to “park their ego at the door.”
 • Ability site finder to network, communicate and build strong and genuine relationships.
 • Highly organized and able to manage multiple priorities in an environment of change.
 • Reports to, and receives instructions from, to Vice-President, depending on the decision of the management;
 • Analyzes proposed project—be it sales and marketing or lifestyle retailer —in terms of proposed expenditure and sales revenue in return;
 • Computes for the cost-effectiveness of every proposed project;
 • Gives feedback to Vice-President, regarding the feasibility of implementing their project.
 • Performs other duties that may be assigned to him by whoever is designated as his superior.

Qualifications:

 • Graduate degree preferred.
 • Experience using internal and external data to manage expansion.
 • Strong analytical skills and strategic thinking.
 • Sense of humor and desire to be an integral member of a learning community.
 • Ability to work effectively in collaboration with diverse groups of people as well as independently.
 • High level of professional integrity and expectation to be accountable.

Job Description:

 • Overviewing day to day sales operation performed by team.
 • Plan monthly sales promotions for Lao’s consignment shop with acceptable profit margin.
 • Draft investment term, commercial term and distribution agreement for new2 distributors of in the case of revising agreement term
 • Negotiate purchasing plan and target with key distributors.
 • Support key distributors for any key specific requirement with International sales Assistant Manager.
 • Doing Profit and Loss of all supporting activities and commercial proposal
 • Working across functions to gain support commitment with International sales Assistant Manager.

Qualifications:

 • Graduate degree preferred.
 • Experience using internal and external data to manage expansion.
 • Strong analytical skills and strategic thinking.
 • Sense of humor and desire to be an integral member of a learning community.
 • Ability to work effectively in collaboration with diverse groups of people as well as independently.
 • High level of professional integrity and expectation to be accountable.

Job Description:

 • Propose and receive products orders from Myanmar and Laos Customer.
 • Coordinate with other functions (i.e Marcom, VM, Shop, Design, etc) to make international stores comply with MC Shop’s Standard.
 • Support customers for any special requests.
 • Maintain inter Sales Stock at optimum level.
 • Regularly summarize sales in and sales thru of each country and report to line manager.
 • Work with Brands and DC team to identify high stock models and propose them to Myanmar customer with special discount as agreed.
 • Monitor Lao consignment shop’s operation.
 • Work with Accounting team to set up Discount Master into the system for special discount offer.
 • Inform Lao consignment’s payment amount and follow up payment on 16th and 2nd of every month after all support

Qualifications:

 • Graduate degree preferred.
 • Experience using internal and external data to manage expansion.
 • Strong analytical skills and strategic thinking.
 • Sense of humor and desire to be an integral member of a learning community.
 • Ability to work effectively in collaboration with diverse groups of people as well as independently.
 • High level of professional integrity and expectation to be accountable.

Job Description:

ปฏิบัติงานที่ ตู้ ปณ.หลักสี่
111 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

 • วางแผนธุรกิจและกลยุทธ์การดำเนินงานและกิจกรรมาทางการตลาดของบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อทำการเจรจาการขายการ service ของบริษัท รวมถึงหากลุ่มลูกค้าใหม่ที่จะมาใช้ Service
 • เจรจาเงื่อนไขการให้บริการต่างๆ (terms & conditions) รวมถึงให้คำปรึกษาบริการการขาย ทั้งก่อนและหลัง แก่ลูกค้าเพื่อพัฒนาให้การบริการดียิ่งขึ้น
 • สร้างความร่วมมือกับคู่ค้าหรือหุ้นส่วนธุรกิจอื่นของบริษัท
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องของบริษัท เช่น ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชีการเงิน หรืออื่นๆ เพื่อให้ธุรกิจใหม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

Qualifications:

 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบปริญญาตรีสาขาการบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจคลังสินค้า, Fulfillment, e-commerce, Logistic จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Excel ได้ดี
 • มีทักษะการวิเคราะห์ เจรจาต่อรอง และประสานงาน
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

Job Description:

 • Understanding of client requirements and translation of these requirements into functional specifications
 • Analyzing organizational needs and consulting of stakeholders in design and implementation
 • Review all Requests for Change to the applications for compliance and completeness
 • Conduct Business Impact Assessment & transition planning
 • Analyze existing processes underlying each Change request, determine and document process changes in the “to-be” processes
 • Schedule and organize Change Review Board meetings or other decision bodies
 • Liaise with stakeholders and technical staff
 • Negotiate appropriate change windows with the business for implementation and User testing.
 • Develop high-level product specifications with attention to system integration and feasibility
 • Communicate successfully all concepts and guidelines to development team
 • Provide technical guidance and coaching to developers and engineers
 • Oversee progress of development team to ensure consistency with initial design
 • Ensure software meets all requirements of quality, security, modifiability, extensibility etc.
 • Verify final product for Approval before launch. Execute Transport to productive systems.
 • Monitor and report on the status of changes and Identify and manage scheduling conflicts
 • Coordinating application activities with other business area and affiliates
 • Performs regular reporting to the customer about project progress
 • Ensure compliance to the change management process
 • Use tools and methodologies to create representations for functions and user interface of desired product
 • Define all aspects of development from appropriate technology and workflow to coding standards
 • Ensuring application and support availability and maintaining application security.
 • Documentation of implemented systems, Project records and processes
 • Reviewing statistics and monitoring analytics maintaining the applications’ health
 • Ensurance of availability and stability of assigned system landscape
 • Ensure that the scope of services for Application Management is up-date and appropriately reflected in the Service Level Agreement
 • Troubleshooting, solving and discovering issues with application usability and user experience
 • Conducting user training

Qualifications:

 • Proven experience as software architect. At least 3 years of experience in architectural design, application design and development (preferably in a large organization or multiple customers)
 • Excellent understand application technologies (C#.Net, VB.Net, ASP.Net, XML, SQL, T-SQL)
 • Familiar with Data management and Database design.
 • Good Working knowledge of MS Visual Studio (Team foundation) and SQL Management Studio
 • Familiarity with HTML/CSS, JavaScript and UI/UX design
 • Experience in SSIS/ETL is an advantage
 • Knowledge of common web server platforms IIS
 • Understand programming disciplines and methodologies (Unit testing, UML, other modeling methods) and software quality assurance principles
 • A technical mindset with great attention to detail
 • Good organizational, communication and presentation abilities
 • Project Management Skills, Strong analytical skills, Excellent interpersonal skills
 • Very good knowledge in MS Visio for concept, Landscape and process charting.

Job Description:

 • Maintain the IT Asset Management System ensuring that all assets are recorded and updated/removed when required.
 • Provide general administrative support to the IT Support Team and Director of Learning Technologies.
 • Maintain staff accounts for email, management information system and action approved useraccount updates.
 • Provide email support for parent queries relating to The School Portal and general IT access.
 • Conduct a daily IT checklist for each individual site in order to proactively prevent regular or common faults.

Qualifications:

 • Male/Female Age 23 - 30 years.
 • At least 1-3 years experiences in Administrator.
 • Strong Communication skills and Leadership
 • Good analytical & presentation skills with Excel & Powerpoint
 • Good Attitude

Job Description:

รับผิดชอบในการประสานงาน การติดต่อ และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและตอบข้อซักถามของลูกค้าผ่านทาง Social Media Program Line และ Facebook ของบริษัทฯ

Qualifications:

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานบริการลูกค้า 0-5 ปี
 • มีบุคลิก มนุษย์สัมพันธ์ และความสามารถในการสื่อสารได้ดี
 • มีใจรักงานบริการ และใจเย็น
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office และ Social Media ต่าง ๆ ได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

Job Description:

 • Handle the processing and report creation, sales, business development, and/or marketing experience at a regional or national level in an entrepreneurial environment.
 • Handle the processing and report expanded a model or program into new sites, recruiting organizational participants. And confident but able to “park their ego at the door.”
 • Handle the processing and report compute Ability site finder to network, communicate and build strong and genuine relationships.
 • Handle the processing and report to, and receives instructions from, to Senior Expansion Manager, depending on the decision of the management;
 • Handle the processing and data collective for analyzes proposed project—be it sales and marketing or lifestyle retailer —in terms of proposed expenditure and sales revenue in return;
 • Coordinate team by managing schedules, filing important documents and communicating relevant information
 • Computes for the cost-effectiveness of every proposed project;

Qualifications:

 • Proven experience in sales; experience as a sales coordinator or in other administrative positions will be considered a plus;
 • Good computer skills (MS Office)
 • Well-organized and responsible with an aptitude in problem-solving
 • Excellent verbal and written communication skills
 • A team player with high level of dedication
 • BSc/BA in business administration or relevant field; certification in sales or marketing will be an asset

Job Description:

 • Utilize company resources to develop a filing system that keeps all active sales files available digitally and in hard copy form
 • Take the lead on organizing the resources necessary to put together high-quality sales presentations
 • Ensure the inventory of custom sales presentation materials such as brochures and presentation folders is always up to date
 • Act as the primary customer service contact for clients who have questions about their accounts or our products
 • Work with other departments within the company to bring in additional help on creating sales presentations when needed

Qualifications:

 • Bachelor's Degree in Business Administration or related field required
 • 2+ years' of sales experience
 • Strong proficiency in Microsoft Excel, Word, and Access
 • Ability to work well in a fast-paced environment
 • Excellent team development and leadership skills

Job Description:

Ecommerce Assistant Manager a company’s online sales. They are responsible for the image of the company and generating sales through the internet. They oversee a team of web and software developers who contribute to the look and systems of the website

 • Responsible for all online activities
 • Develop affiliate marketing programs
 • Create and maintain an online business plan
 • Staying up to date on trends
 • Keep current knowledge of online trends
 • Updating website for new mobile or computer systems to appeal to current and future customers
 • Provide analytic reports of online sales
 • Search Engine Optimization (SEO), PPC,CMS, Social Media, Email marketing.
 • Creation of a content marketing calendar to ensure regular content on the website throughout the year.
 • Writing entertaining and informative search engine optimised copy.
 • Targeting keywords set by the online marketing manager and basing articles around them.
 • Keeping up to date with industry best practice and monitoring content activities of competitor websites.
 • Assisting the online marketing manager with ad-hoc copywriting.
 • Repurposing content for different mediums including social media and video.
 • Creation of entertaining and informative video content for the website.
 • Working alongside the social media manager to create content for the different social media channels.
 • Updating all sections of the website including homepage and all other categories.
 • Training the ecommerce team on how to use the website content management system.

Qualifications:

 • Degree educated ideally from an English, marketing or Journalism related degree.
 • Highly articulate with an excellent command of written English
 • Experience managing a team of people
 • Ability to critique and advise E-Commerce team
 • Digital marketing experience and keen interest
 • In depth understanding of web design and web analytic software
 • Experience in marketing and technology
 • Ideally use of Adobe Photoshop, IDesign, UX, Dreamweaver, Google Analytics
 • Knowledge of Bulk Editing, Multi-Attribution modelling, Bid Management across networks, A/B testing of adverts, Google adwords
 • Educated to degree level in Digital Marketing or any related field

Job Description:

 • Analyze how our brand is positioned in the market and crystalize targeted consumers insights
 • Take brand ownership and provide the vision, mission, goals and strategies to match up to
 • Translate brand strategies into brand plans, brand positioning and go-to-market strategies
 • Lead creative development and create motivating stimulus to get targeted population to “take action”
 • Establish performance specifications, cost and price parameters, market applications and sales estimates
 • Measure and report performance of all marketing campaigns, and assess against goals (ROI and KPIs)
 • Coach the team and get the best from everyone
 • Monitor market trends, research consumer markets and competitors’ activities to identify opportunities and key issues
 • Oversee marketing and advertising activities to ensure consistency with product line strategy
 • Monitor product distribution and consumer reactions
 • Anticipate bottlenecks
 • Brainstorm new and innovative growth strategies
 • Align the company around the brand’s direction, choices and tactics

Qualifications:

 • Proven working experience as brand manager or associate brand manager
 • Drive for results and leaderships skills
 • Excellent understanding of the full marketing mix
 • Highly creative with ability to think out of box
 • Experience in identifying target audiences and devising campaigns that engage, inform and motivate
 • Proven ability to develop brand and marketing strategies and effectively communicate recommendations to executive management
 • Strong analytical skills and data-driven thinking
 • Advanced communication and interpersonal skills
 • Up-to-date with latest trends and marketing best practices
 • Comfortable working with numbers, metrics and spreadsheets
 • Excellent command of the English language
 • BS/MS degree in marketing or a related field

Job Description:

 • Responsible for all Understanding planning, shipping, warehouse management and inventory systems
 • Managing daily routes/schedules of shipments and deliveries
 • Tracking the progress of shipments
 • Knowing all aspects of warehouse operations
 • Reviewing inventory needs and keeping adequate stock
 • Staffing Management

Qualifications:

 • Have a drivers license
 • Possess forklift certification and able to train others on forklift operations
 • Knowledge of Microsoft Office applications, such as Word and PowerPoint
 • Thai nationality, age between 25-40
 • Bachelor's Degree or higher
 • Work experience, 3-5 years, only in a Logistic and Warehouse)
 • Computer literacy (in Microsoft Suites, etc.)

Job Description:

 • สรรหาพื้นที่ในการขายสินค้าจัดรายการ
 • จัดรายการขาย และ ดูแลทีมขายทบทวนความต้องการสินค้าคงคลังและการเก็บรักษาสต็อคที่เพียงพอ
 • ทำรายงานสรุปยอดขายประจำวัน,ประจำสัปดาห์,ประจำเดือน และประจำปี
 • ควบคุมให้การขายในพื้นที่จัดรายการให้ถูกต้องตามขั้นตอนปฏิบัติ

Qualifications:

 • มีใบอนุญาตขับขี่
 • ความรู้เกี่ยวกับแอ็พพลิเคชัน Microsoft Office เช่น Excel และ PowerPoint
 • สัญชาติไทยอายุระหว่าง 25-40 ปี
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ (ใน Microsoft Suites ฯลฯ )

Job Description:

 • ถอดแบบ3มิติ จากงานออกแบบงานก่อสร้างภายใต้ Concept ที่ ตั้งไว้
 • ประสานงานกับผู้ออกแบบตกแต่งภายใน ผู้รับเหมา และ Suppliers
 • รับผิดชอบเรื่องการออกแบบภายใน ของโครงการที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานกับทางโครงการเพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ตามแบบ

Qualifications:

 • ปริญญาตรี-โท สาขาออกแบบตกแต่งภายใน, สถาปัตยกรรมภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 24-35 ปี
 • พิจารณาเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป ด้านการออกแบบภายใน
 • หากมีประสบการณ์ด้านออกแบบ ในธุรกิจอสังหาฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านการออกแบบ, ตกแต่งภายใน, ประเมินราคา และควบคุมการก่อสร้าง
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office, Auto Cad 3D, 3D MAX, Sketch up, Corell Draw ได้ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ได้ในระดับดี สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้
 • มีความสามารถในการนำเสนอผลงาน(Presentation) ได้อย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีความรับผิดชอบ อดทนต่อแรงกดดันได้ดี

Job Description:

 • ให้ข้อมูลในการตอบสนองต่อการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท

Qualifications:

 • จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20 - 35 ปี
 • มีใจรักด้านงานบริการ
 • บุคคลิกภาพดี, มีความมั่นใจในตัวเอง

สวัสดิการและสิทธิ:

 • รายได้รวม 15,000 บาท
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ฝึกอบรมต่างๆ
 • ชุดยูนิฟอร์ม

ติดต่อสอบถามได้ที่:

 • คุณนีย์ เบอร์มือถือ : 095-794-3494
  เบอร์บริษัท : 02-117-9999 ต่อ 7002
  E-mail : sunee.k@mcgroupnet.com
 • คุณเก๋ เบอร์มือถือ : 095-796-3627
  เบอร์บริษัท : 02-117-9999 ต่อ 7001
  E-mail : sunee.k@mcgroupnet.com
 • คุณโสภา เบอร์มือถือ : 095-796-3942
  เบอร์บริษัท : 02-117-9999 ต่อ 7003
  E-mail : Sopha.s@mcgroupnet.com
 • คุณหญิง เบอร์มือถือ : 082-790-1885
  เบอร์บริษัท : 02-117-9999 ต่อ 4141
  E-mail : sirirat@timedecocorp.com
 • คุณต้อม เบอร์มือถือ : 087-552-4994
  เบอร์บริษัท : 02-117-9999 ต่อ 4145
  E-mail : sutapa.w@mcgroupnet.com

Job Description:

 • ให้ข้อมูลในการตอบสนองต่อการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท

Qualifications:

 • จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20 - 35 ปี
 • มีใจรักด้านงานบริการ
 • บุคคลิกภาพดี, มีความมั่นใจในตัวเอง

สวัสดิการและสิทธิ:

 • รายได้รวม 15,000 บาท
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ฝึกอบรมต่างๆ
 • ชุดยูนิฟอร์ม

ติดต่อสอบถามได้ที่:

 • คุณหญิง เบอร์มือถือ : 082-790-1885
  เบอร์บริษัท : 02-117-9999 ต่อ 4141
  E-mail : Sirirat.l@mcgroupnet.com
 • คุณหญิง เบอร์มือถือ : 082-790-1885
  เบอร์บริษัท : 02-117-9999 ต่อ 4141
  E-mail : sirirat@timedecocorp.com
 • คุณต้อม เบอร์มือถือ : 087-552-4994
  เบอร์บริษัท : 02-117-9999 ต่อ 4145
  E-mail : sutapa.w@mcgroupnet.com