Banner Inside 01
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
ภาพรวมธุรกิจ

นโยบายและ ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย มุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำของเอเชีย ด้านเครื่องแต่งกายและสินค้าที่ตอบสนองรูปแบบการดำรงชีวิต (Lifestyle) ที่เปลียนแปลงไปของผู้บริโภค ผ่านการบริหารจัดการสินค้าภายใต้ตราสินค้าที่หลากหลาย เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม ช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุม และการบริการที่ประทับใจ

บริษัทได้จัดทำแผนธุรกิจเพื่อ ผลักดันให้บริษัทเติบโตตามเป้าหมายที่ระบุไว้ข้างต้นด้วยการเติบโตของรายได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความสามารถในการทำกำไรที่มีประสิทธิภาพ ผ่านกลยุทธ์ดังต่อไปนีี้

1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ : เพิ่มความหลากหลายและความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและแบรนด์สินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกวัยและทุกไลฟ์สไตล์

บริษัทมุ่งเน้นการออกแบบและนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทันสมัย และมีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และเน้นการสร้างการรับรู้ในตราสินค้าของบริษัทให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ยีนส์ คอลเลกชั่นใหม่ Mc MOVE ที่มีนวัตกรรมผ้ายีนส์ที่มีส่วนผสมของ Lycra และ T400 ที่ให้ความยืดหยุ่นและคืนตัวดีเยี่ยม เหมาะสำหรับทุกกิจกรรมเคลื่อนไหว พร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่คำนึงถึงไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย และ Mc COOL ที่เป็นอีกนวัตกรรมการเพิ่มคุณสมบัติของผ้าที่ช่วยคงอุณหภูมิร่างกายให้เหมาะกับสภาพอากาศร้อน และคุณสมบัติการระบายความชื้นที่เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ตัวผ้าแห้งเร็ว

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งบริษัท อโรมาธิค แอ็คทีฟ จำกัด เพื่อพัฒนาสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ภายใต้ตราสินค้า “M&C” และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกันภายใต้แบรนด์ “Nature Touch” สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพผิว ความงาม และบุคลิกภาพ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาจากสารสกัดจากธรรมชาติ ปราศจากซิลิโคน พาราเบนส์ และมิเนอรัลออย์ โดยได้ออกผลิตภัณฑ์คอลเลคชั่น Light Blue, Deep Blue และ True Blue ได้แก่ โลชั่นบำรุงผิว เจลอาบน้ำ สบู่ก้อนหอม แป้งฝุ่นหอม และน้ำหอม

ในขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ Activewear นั้น บริษัทได้ออกเสื้อแจ็คเก็ตสปอร์ตที่มีคุณสมบัติ กันลมและกันละอองน้ำ แจ็กเก็ตผ้าฟลีซ ทรงสปอร์ต ที่มีนวัตกรรมผ้าให้ความอบอุ่น มีน้ำหนักเบา นอกจากชุดกีฬาคุณภาพดีที่สามารถใส่ได้ทั้งชายและหญิง ด้วยรูปแบบที่สวมใส่ง่าย สามารถ mix&match กับเสื้อผ้าอื่นเพื่อทำกิจกรรมต่างๆหรือสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน เช่น ชุดวิ่ง หรือ ชุด Tracksuit ที่ใช้วัตถุดิบพิเศษ Hydrophilic โครงสร้างผ้าประกอบด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่ทำให้รู้สึกแห้งสบายขณะสวมใส่เมื่อช่วงต้นปี 2560

2. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจำหน่าย

  1. ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเดิมให้ครอบคลุมฐานลูกค้าที่กำลังขยายตัวทั่วประเทศ

    บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มการเติบโตของยอดขายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายเดิมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ด้วยร้านค้าปลีกของตนเอง (Free-standing Shop) จุดขายในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และจุดขายเคลื่อนที่ (mobile units) และขยายพื้นที่ในสาขาที่มีศักยภาพ ซึ่ง ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวนรวม 881 แห่ง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสินค้า ความคล่องตัวของการนำเสนอสินค้าใหมที่มีความหลากหลายมากขึ้นและรองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และยังคงความสนุกให้กับลูกค้าเฉกเช่นที่ผ่านมา

    กลยุทธ์การขยายจุดจำหน่ายสินค้าข้างต้นจะทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้มากขึ้น ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาความเป็นไปได้อย่างรอบคอบโดยพิจารณาถึง ทำเล ศักยภาพของศูนย์การค้า จำนวนประชากร กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และกำลังซื้อ ณ จุดขายใหม่แต่ละแห่ง

  2. พัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์

    บจก. ว้าว มี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์ mcshop.com ในรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น และ feature ที่น่าสนใจหลายอย่าง ที่สวยงามเป็นสัดส่วนเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การจับจ่ายออนไลน์อย่างง่ายและสะดวกสบาย โดยจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าไลฟ์สไตล์ของกลุ่มบริษัท และมีสินค้าเฉพาะรุ่นที่จำหน่ายเฉพาะช่องทางนี้ เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้รับรู้และได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกลุ่มบริษัทมากขึ้น

3. ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และประเทศอื่นๆที่มีศักยภาพ

บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศที่มีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจ โดยจากปัจจุบันที่มีการผู้แทนจำหน่ายในประเทศเมียนมาร์และ ประเทศลาวแล้ว ในปี 2560 บริษัทได้แต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายในประเทศอิหร่าน โดยได้เปิดร้านค้าปลีกแบบ Free Standing Shop ที่ Kish Island ซึ่งเป็นเกาะทางตอนใต้ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และกำลังจะเปิดร้านค้าในกรุงเตหะรานซึ่งเมืองหลวง

นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนงานจะเพิ่มจุดขายให้ครอบคลุมกลุ่มประเทศอื่นๆในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้มากขึ้น แม้ว่ามีการถอนการจัดจำหน่ายออกจากประเทศเวียดนามและ ประเทศกัมพูชาในปีที่ผ่านมาเพื่อให้บริษัทได้หาจังหวะและคู่ค้าที่เหมาะสม โดยจะพิจารณาถึงรูปแบบการเข้าลงทุนที่เหมาะสม ทั้งการเข้าไปดำเนินการโดยตรงด้วยกลุ่มบริษัทเอง หรือในรูปแบบของการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ หรือการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงในการลงทุนในประเทศนั้นๆ

4. แสวงหาโอกาสในการเข้าซื้อกิจการ หรือเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติม

บริษัทยังคงนโยบายการแสวงหาโอกาสในการเข้าซื้อกิจการ หรือเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง เพื่อเป้าหมายในการขยายธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัท

ในปี 2560 บริษัทได้จดทะเบียนบริษัทใหม่ชื่อ บริษัท อโรมาธิค แอ็คทีฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทแม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับนายวิริยะ พึ่งสุนทร บุคคลที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มโอกาสการขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องหอมอื่นๆ ภายใต้แบรนด์สินค้า M&C และเป็นผู้จัดจำหน่ายแบรนด์สินค้า Nature Touch

5. มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภายในทุกภาคส่วนของการประกอบธุรกิจ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การบริหารสายการผลิต การวางแผนการบริหารสินค้าสำเร็จรูป การจัดส่งสินค้า สู่ร้านค้าทั่วประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการร้านค้าและจุดขาย โดยการปรับปรุงระบบการทำงานภายใน (Process Improvement) พร้อมกับการนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบ การพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตของโรงงานของบริษัท การควบคุมการผลิตของผู้ผลิตที่บริษัทเลือกใช้ในการผลิตสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมและรวดเร็ว ตลอดจนการจัดเก็บและการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพรองรับการเติบโตของบริษัท ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ การมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานภายในให้สามารถเติบโตได้ในองค์กร การบริหารค่าตอบแทนที่มีระบบการจัดการที่ยุติธรรม มีเกณฑ์การพิจารณาผลงานอย่างชัดเจนและพิสูจน์ได้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจ